europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rozšírenie EÚ: Parlament hodnotí vývoj na západnom Balkáne

Parlament načrtol svoje hodnotenie politickej situácie v troch pristupujúcich krajinách: Bosna a Hercegovina, Kosovo a Srbsko.

Bosna a Hercegovina: ukončenie patovej politickej situácie a pokrok v reformách

Poslanci opätovne potvrdzujú svoju podporu euroatlantickej orientácii Bosny a Hercegoviny. Dôrazne však odsudzujú všetku nenávistnú rétoriku a rušivé kroky vrátane vystúpenia zo štátnych inštitúcií a marenia ich činnosti, najmä zo strany vedenia subjektu Republika srbská. Naliehavo vyzývajú všetkých politických aktérov, aby posilnili štátne inštitúcie a pokročili v práci na reformách súvisiacich s EÚ, najmä v oblasti právneho štátu.

Znenie uznesenia, ktoré bolo prijaté 479 hlasmi za, 81 proti a 75 sa zdržalo hlasovania, zdôrazňuje význam konania všeobecných volieb v Bosne a Hercegovine v roku 2022 podľa plánu, ako aj uplatnenia ich výsledkov. Poslanci vyzývajú na odstránenie všetkých foriem nerovnosti, diskriminácie a predsudkov vo volebnom procese a vyjadrujú poľutovanie nad nedostatkom politickej vôle prekonať patovú situáciu v rokovaniach o ústavných a volebných reformách, ktoré sa pred tohtoročnými voľbami nepodarilo presadiť. Poslanci v uznesení žiadajú všetkých politických aktérov v krajine, aby dodržiavali a vykonávali záväzky vyplývajúce z politickej dohody dosiahnutej v Bruseli 12. júna 2022, a vítajú výzvu Európskej rady adresovanú politickým predstaviteľom v Bosne a Hercegovine, aby dokončili volebnú a ústavnú reformu.

Vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine poslanci tiež vyzývajú Bosnu a Hercegovinu, aby uplatňovala sankcie EÚ, s ktorými sa stotožnila a varovali pred pretrvávajúcim záujmom Ruska o destabilizáciu Bosny a Hercegoviny.

„Po roku patovej politickej situácie a eskalácie separatistických hnutí je politická dohoda dosiahnutá v Bruseli 12. júna 2022 a najnovšie závery Rady, v ktorých sa vyhlasuje pripravenosť udeliť Bosne a Hercegovine štatút kandidátskej krajiny, silným znakom záväzku EÚ voči európskej a euroatlantickej budúcnosti krajiny. V našej správe sa tiež potvrdzuje, že Parlament podporuje európsku ambíciu občanov Bosny a Hercegoviny a zároveň poukazuje na hlavné výzvy, ktorým krajina stále čelí. Ide najmä o destabilizačné činnosti a blokovanie štátnych inštitúcií vedením Republiky srbskej, ktoré musia byť sankcionované, a patová situácia vo volebných a ústavných reformách,“ vyhlásil spravodajca Paulo Rangel (EPP, Portugalsko).

Kosovo: Poslanci EP vyzývajú na urýchlené prijatie bezvízového režimu s EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu pochválili zvýšenú politickú stabilitu krajiny a jej pevný záväzok k európskej budúcnosti a opätovne vyzvali členské štáty EÚ, aby urýchlene pristúpili k prijatiu bezvízového režimu pre občanov Kosova. Akékoľvek ďalšie oneskorenia by oslabili dôveryhodnosť a reputáciu EÚ ako spoľahlivého partnera.

V uznesení, ktoré bolo prijaté 469 hlasmi za, 96 proti a 72 sa zdržalo hlasovania, sa opätovne potvrdzuje jednoznačná podpora Parlamentu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sprostredkúva EÚ, a opätovne sa zdôrazňuje význam dosiahnutia komplexnej, právne záväznej dohody o normalizácii vzťahov, ktorá má zásadný význam pre Srbsko a Kosovo, aby pokročili na ich európskej ceste a prispeli k regionálnej stabilite a prosperite.

Poslanci vítajú súlad Kosova s EÚ, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku a jeho silnú solidaritu s Ukrajinou, a zároveň zdôrazňujú, že nezávislosť Kosova je nezvratná, a vyzývajú krajiny EÚ, ktoré túto krajinu ešte neuznali, aby tak okamžite urobili.

Viac..  Sanduová: Moldavsko si chce ešte pred vstupom do EÚ pričleniť Podnestersko

„Dnešné hlasovanie poukazuje na silný záväzok Parlamentu k integrácii Kosova do EÚ a poskytuje usmernenia o tom, ako zabezpečiť implementáciu noriem EÚ. Kosovo neustále preukazuje svoj záväzok napredovať v reformách súvisiacich s EÚ a je veľmi spoľahlivým partnerom hlboko zakotveným v európskej a transatlantickej spolupráci. EÚ, žiaľ, nesplnila svoj sľub, že občanom Kosova poskytne dlho odkladané bezvízové cestovanie. Dúfam, že to bude posledná správa, v ktorej sa spomína tento neúspech. V tejto súvislosti by som sa chcela vyzvať priamo Francúzsko a Holandsko – nastal čas na prijatie rozhodnutia o liberalizácii vízového režimu“, uviedla spravodajkyňa Viola von Cramon-Taubadel (Zelení/EFA, Nemecko).

Srbsko: nasmerovať krajinu späť na cestu integrácie do EÚ

Parlament víta skutočnosť, že členstvo v EÚ je naďalej strategickým cieľom Srbska, pričom vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom a dokonca zhoršením situácie v otázkach, ktoré majú zásadný význam pre pristúpenie k EÚ. Poslanci, ktorí obhajujú návrat k pluralitnejšiemu parlamentu po voľbách v Srbsku 3. apríla 2022, vyzývajú na dosiahnutie pokroku v oblasti právneho štátu, základných práv, slobody prejavu, posilňovania plurality médií a normalizácie vzťahov s Kosovom.

Uznesenie prijaté 523 hlasmi za, 78 proti a 34 sa zdržalo hlasovania, vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Srbsko po invázii Ruska na Ukrajinu nepristúpilo k sankciám EÚ, a vyzýva novozvolené orgány, aby tak v krátkom čase urobili. Poslanci vyjadrujú znepokojenie nad šírením dezinformácií a vyzývajú srbské orgány a Európsku komisiu, aby bojovali proti dezinformáciám, ruskej propagande a iným hybridným hrozbám na západnom Balkáne.

„Po voľbách v apríli 2022 a ruskej agresii existuje presvedčenie, že naši partneri v Srbsku musia rozhodne napredovať na svojej európskej ceste. Naša správa fakticky odráža komplexnú politickú realitu v Srbsku a nabáda všetky proeurópske sily v krajine, aby sa v plnej miere zamerali na pokrok v reformách právneho štátu, na dialóg medzi Belehradom a Prištinou a na zosúladenie s medzinárodnými pozíciami EÚ. Je nám jasné, že na to, aby sa Srbsko priblížilo k EÚ, sa dá urobiť oveľa viac. Som pripravený spolupracovať s novým vedením v Belehrade na európskej budúcnosti Srbska,“ uviedol spravodajca Vladimír Bilčík (EPP, Slovensko).

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ poskytne na reformy krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur

Členské štáty Európskej únie v utorok definitívne odsúhlasili Nástroj na podporu reforiem a rastu pre …

Consent choices