letenky, lietadlo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Fit for 55: Europarlament presadzuje ekologickejšie letecké palivá

Použitý kuchynský olej, syntetické palivo alebo dokonca vodík by sa mali postupne stať bežným leteckým palivom, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou, žiadajú poslanci Európskeho parlamentu.

Parlament prijal pozíciu k novému návrhu pravidiel EÚ na zvýšenie využívania udržateľných palív lietadlami a letiskami EÚ s cieľom znížiť emisie z leteckej dopravy a zabezpečiť, aby sa Európa stala do roku 2050 klimaticky neutrálnou.

Urýchlené zavedenie udržateľných palív

Poslanci zvýšili pôvodný návrh Komisie týkajúci sa minimálneho podielu udržateľného leteckého paliva, ktoré by malo byť prístupné na letiskách EÚ. Od roku 2025 by tento podiel mal byť 2 %, pričom by sa mal zvýšiť na 37 % v roku 2040 a 85 % do roku 2050, pričom sa zohľadní potenciál elektrickej energie a vodíka v celkovom palivovom mixe (Komisia navrhla 32 % na rok 2040 a 63 % na rok 2050).

Viac druhov udržateľných palív vrátane elektrickej energie a vodíka

Parlament zmenil navrhované vymedzenie pojmu udržateľné letecké palivo, ktorý zahŕňa aj syntetické palivá alebo niektoré biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych alebo lesných zvyškov, rias, biologického odpadu alebo použitého kuchynského oleja.

Poslanci Európskeho parlamentu zahrnuli do tohto pojmu recyklované uhlíkové palivá vyrobené pri spracovaní odpadu a výfukové plyny pochádzajúce z výrobných procesov v priemyselných zariadeniach. Takisto navrhli, aby niektoré biopalivá vyrábané zo živočíšnych tukov alebo destilátov mohli byť zahrnuté do leteckého palivového mixu na obmedzený čas (do roku 2034). Poslanci však vylúčili palivá založené na kŕmnych a potravinárskych plodinách a palivá získané z palmového oleja, zo sóje či mydlový vývar pretože nie sú v súlade s navrhovanými kritériami udržateľnosti.

Poslanci do udržateľného palivového mixu zahrnuli aj elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a vodík, keďže v oboch prípadoch ide o sľubné technológie, ktoré by mohli postupne prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy. Podľa návrhu pravidiel by letiská EÚ mali prevádzkovateľom lietadiel uľahčiť prístup k udržateľným leteckým palivám vrátane infraštruktúry na dopĺňanie vodíka a elektrické nabíjanie.

Viac..  EÚ podporí nový fond podporujúci firmy aktívne v obehovej ekonomike plastov

Nový fond a označenie udržateľnosti

Parlament navrhol vytvorenie Fondu pre udržateľnú leteckú dopravu od roku 2023 do roku 2050 s cieľom urýchliť dekarbonizáciu odvetvia letectva a podporiť investície do udržateľných leteckých palív, inovatívnych technológií pohonu lietadiel a výskumu nových motorov. Fond by bol financovaný zo sankcií získaných presadzovaním týchto pravidiel.

S cieľom ďalej podporovať dekarbonizáciu odvetvia letectva a informovať verejnosť o ekologickejšom letectve poslanci poverili Komisiu, aby do roku 2024 vypracovala systém EÚ na označovanie úrovne udržateľnosti prevádzky lietadiel, leteckých spoločností a komerčných letov.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Søren Gade (Renew, DK) povedal: „Letecká doprava je jedným z odvetví, kde je najťažšie dosiahnuť dekarbonizáciu. Dnes sme ukázali, ako to urobiť, a vyslali silný a ambiciózny signál občanom Európy. Počuli sme vás, keď ste vyzývali na opatrenia v oblasti klímy, a pracujeme v čo najväčšej miere na tom, aby sme dosiahli skutočne zelenú Európu.“

Ďalší postup

Mandát na rokovanie s Radou bol prijatý 334 hlasmi za, pričom 95 hlasov bolo proti a 153 sa hlasovania zdržalo. Parlament je teraz pripravený začať rokovania s členskými štátmi.

Súvislosti

Civilné letectvo predstavuje 13,4 % celkových emisií CO2 z dopravy v EÚ. Iniciatíva ReFuelEU Aviation je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030, stratégie EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 v súlade s európskym klimatickým predpisom.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Europoslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné …

Consent choices