komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Legislatívny balík: Komisia víta prijatie nového únijného súboru pravidiel digitálnych služieb

Komisia víta skutočnosť, že Európsky parlament prijal akt o digitálnych službáchakt o digitálnych trhoch, ktoré navrhla v decembri 2020.

Legislatívny balík o digitálnych službách obsahuje prvý rozsiahly súbor pravidiel pre online platformy, od ktorých v našom každodennom živote závisíme. Tieto nové pravidlá sa budú uplatňovať v celej EÚ a pomôžu vytvoriť bezpečnejší, viac otvorený digitálny priestor založený na dodržiavaní základných práv.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Európsky parlament prijal celosvetové nóvum: prísnu, ambicióznu reguláciu online platforiem. Akt o digitálnych službách umožňuje ochranu práv používateľov v online svete. Akt o digitálnych trhoch vytvára spravodlivé a otvorené online trhy. Vďaka týmto aktom možno napríklad riešiť problém nenávistných prejavov na internete. Okrem toho stanovujú, že výrobky zakúpené na internete musia byť bezpečné. Veľké platformy už nebudú môcť sledovať len vlastné záujmy, ale budú musieť poskytovať svoje údaje aj iným podnikom a umožňovať viac obchodov s aplikáciami. Pretože veľkosť podniku znamená aj zodpovednosť: veľké platformy určité veci budú musieť robiť a určité zas nebudú smieť.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: Pred desiatimi rokmi sme uzavreli tému bánk, ktoré boli príliš veľké na vyhlásenie úpadku. Teraz aktom o digitálnych službách a aktom o digitálnych trhoch zatvárame kapitolu platforiem, ktoré sú príliš veľké na to, aby brali ohľady. Konečne budujeme jednotný trh online – najvýznamnejší v slobodnom svete. V celej EÚ budú v prospech našich 450 miliónov občanov platiť rovnaké predvídateľné pravidlá. Vďaka tomu sa všetci budú môcť pohybovať v bezpečnejšom a spravodlivejšom digitálnom priestore.“

Európsky parlament prijal balík o digitálnych službách v prvom čítaní po politickej dohode, ku ktorej dospeli spoluzákonodarcovia: 24. marca tohto roku pri akte o digitálnych trhoch a 23. apríla pri akte o digitálnych službách. Zodpovednosť za presadzovanie týchto nových pravidiel pri najväčších online platformách pôsobiacich v EÚ má Komisia. Teraz robí všetky potrebné kroky na to, aby sa mohla zhostiť svojej úlohy, keď pravidlá nadobudnú účinnosť.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Ďalšie kroky

Po tom, ako Európsky parlament balík o digitálnych službách v prvom čítaní prijal, musí teraz oba texty formálne prijať Rada Európskej únie. Po ich podpísaní sa akt o digitálnych službách aj akt o digitálnych trhoch uverejnia v Úradnom vestníku. Oba nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku, teda na jeseň tohto roku.

Súvislosti

Komisia predložila svoje návrhy aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych 15. decembra 2020. Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu 24. marca 2022 pri akte o digitálnych trhoch a 23. apríla pri akte o digitálnych službách. Aktualizované otázky a odpovede sú k dispozícii o akte o digitálnych službách aj akte o digitálnych trhoch.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia odporúča členským štátom, aby urýchlili správu aktu o digitálnych službách

Komisia uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, aby koordinovali svoju reakciu na incidenty, ktoré môžu zvýšiť šírenie …

Consent choices