lgbti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zažalovala Maďarsko pre zákon diskriminujúci LGBT komunitu

Európska komisia (EK) zažalovala Maďarsko na Súdnom dvore Európskej únie (EÚ) pre jeho zákon týkajúci sa otázok LGBT komunity. Zákon o ochrane detí, ktorého cieľom je boj proti pedofílii, no okrem iného zakazuje alebo obmedzuje aj šírenie a zobrazovanie obsahu, ktorý zobrazuje homosexualitu alebo zmeny pohlavia, maloletým, podľa nej diskriminuje ľudí na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity. Tiež podľa nej porušuje pravidlá vnútorného trhu, základné práva jednotlivcov a hodnoty EÚ. EK o tom informuje v tlačovej správe.

Obrátenie sa na súd je ďalším krokom v rámci konania o porušení povinnosti, ktoré EK 15. júla 2021 začala formálnym upozornením. Keďže maďarské úrady dostatočne nereagovali na obavy EK týkajúce sa rovnosti a ochrany základných práv a nezahrnuli žiadny záväzok na nápravu nezlučiteľnosti, Komisia zaslala Maďarsku 2. decembra 2021 odôvodnené stanovisko.

Komisia uvádza, že „ochrana detí je pre EÚ a jej členské štáty absolútnou prioritou“, ale maďarský zákon obsahuje ustanovenia, ktoré nie sú opodstatnené na základe presadzovania tohto základného záujmu alebo sú neprimerané na dosiahnutie stanoveného cieľa. Budapešť ním podľa EK porušila smernicu o audiovizuálnych službách, smernicu o elektronickom obchode, zásadu slobody poskytovať služby podľa Zmluva o fungovaní Európskej únie a smernicu o službách, právo na ochranu údajov, smernicu o transparentnosti jednotného trhu aj Chartu základných práv Európskej únie.

Viac..  M. Šimečka: Stretnutie s prezidentom Macronom je dôkazom, že v Európe máme spoľahlivých partnerov

EK sa tiež rozhodla postúpiť Maďarsko Súdnemu dvoru za porušenie telekomunikačných pravidiel EÚ, a to rozhodnutím Maďarskej mediálnej rady zamietnuť žiadosť Klubradia o využívanie rádiového frekvenčného spektra z veľmi pochybných dôvodov. Maďarsko podľa nej uplatňuje neprimerané a netransparentné podmienky na obnovenie práv Klubradia na využívanie rádiového spektra. Komisia sa domnieva, že Maďarsko uplatnilo príslušné pravidlá neprimeraným a diskriminačným spôsobom a že neprijalo včasné rozhodnutia. Maďarsko svojím konaním porušilo aj slobodu prejavu zakotvenú v Charte základných práv EÚ, uvádza EK.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices