Cyber bezpečnosť, digitálna bezpečnosť. PHOTO: © European Union 2021

Rada a europarlament sa predbežne dohodli na programe Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030

Rada Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o politickom programe Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030. Ako Rada informuje na svojej webstránke, rozhodnutie sa zameriava na posilnenie vedúceho postavenia EÚ v digitálnej oblasti podporou inkluzívnych a udržateľných digitálnych politík, ktoré slúžia občanom a podnikom.

Program zahŕňa konkrétne digitálne ciele v oblasti zručností, bezpečných a udržateľných digitálnych infraštruktúr, digitálnej transformácie podnikov a digitalizácie verejných služieb, ktoré sa EÚ snaží dosiahnuť do konca tohto desaťročia. Mal by uľahčiť investície do oblastí, ako sú vysokovýkonná výpočtová technika, spoločná dátová infraštruktúra a služby, blockchain, procesory s nízkou spotrebou energie, celoeurópsky rozvoj koridorov 5G, partnerstvo v oblasti špičkových technológií pre digitálne zručnosti, bezpečná kvantová infraštruktúra a sieť centier kybernetickej bezpečnosti, digitálna verejná správa, testovacie zariadenia a centrá digitálnych inovácií. Program zároveň zavádza novú formu riadenia založenú na spolupráci medzi členskými štátmi a Európskou komisiou (EK) s cieľom zabezpečiť, aby EÚ spoločne naplnila svoje ambície s digitálnou transformáciou.

Predbežná dohoda objasňuje niekoľko vymedzení všeobecných cieľov programu s dôrazom na posilnenie základných práv, transparentnosti a bezpečnosti a na podporu digitálnych zručností. EK a členské štáty vypracujú pre každý z cieľov trajektórie na úrovni EÚ. Členské štáty vypracujú návrhy národných trajektórií a strategických plánov na dosiahnutie týchto cieľov až do ich očakávaného preskúmania v roku 2026. Pokrok sa bude monitorovať na základe indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a bude sa hodnotiť vo výročnej správe EK o stave digitálneho desaťročia. Text tiež objasňuje koncepciu viacnárodných projektov, ktoré združujú zdroje EÚ, vnútroštátne a súkromné zdroje.

Viac..  I. Štefanec: Taiwanské firmy sú na Slovensku aj v Európe významnými zamestnávateľmi

Predbežnú dohodu musia ešte schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

digitalna konkurencieschopnost

Cesta k digitálnemu desaťročiu: dosiahnutie digitálnej transformácie EÚ do roku 2030

Komisia vo štvrtok navrhla konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie našej spoločnosti a ekonomiky do …

Consent choices