bilcik
Vladimír Bilčík, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: European Union 2022.

Vladimír Bilčík: Po voľbách v apríli 2022 a ruskej agresii existuje presvedčenie, že naši partneri v Srbsku musia rozhodne napredovať na svojej európskej ceste

Nedávne uznesenie Európskeho parlamentu vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Srbsko po invázii Ruska na Ukrajinu nepristúpilo k sankciám EÚ, a vyzýva novozvolené orgány, aby tak v krátkom čase urobili. Poslanci vyjadrujú znepokojenie nad šírením dezinformácií a vyzývajú srbské orgány a Európsku komisiu, aby bojovali proti dezinformáciám, ruskej propagande a iným hybridným hrozbám na západnom Balkáne.

„Po voľbách v apríli 2022 a ruskej agresii existuje presvedčenie, že naši partneri v Srbsku musia rozhodne napredovať na svojej európskej ceste. Naša správa fakticky odráža komplexnú politickú realitu v Srbsku a nabáda všetky proeurópske sily v krajine, aby sa v plnej miere zamerali na pokrok v reformách právneho štátu, na dialóg medzi Belehradom a Prištinou a na zosúladenie s medzinárodnými pozíciami EÚ. Je nám jasné, že na to, aby sa Srbsko priblížilo k EÚ, sa dá urobiť oveľa viac. Som pripravený spolupracovať s novým vedením v Belehrade na európskej budúcnosti Srbska,“ uviedol spravodajca Vladimír Bilčík.

Európsky parlament aj naďalej deklaruje svoju podporu euroatlantickej orientácii Bosny a Hercegoviny, dôrazne však odsúdili všetku nenávistnú rétoriku a rušivé kroky vrátane vystúpenia zo štátnych inštitúcií a marenia ich činnosti, najmä zo strany vedenia subjektu Republika srbská. Naliehavo vyzývajú všetkých politických aktérov, aby posilnili štátne inštitúcie a pokročili v práci na reformách súvisiacich s Európskou úniou (EÚ), najmä v oblasti právneho štátu.

„Po roku patovej politickej situácie a eskalácie separatistických hnutí je politická dohoda dosiahnutá v Bruseli 12. júna 2022 a najnovšie závery Rady, v ktorých sa vyhlasuje pripravenosť udeliť Bosne a Hercegovine štatút kandidátskej krajiny, silným znakom záväzku EÚ voči európskej a euroatlantickej budúcnosti krajiny. V našej správe sa tiež potvrdzuje, že Parlament podporuje európsku ambíciu občanov Bosny a Hercegoviny a zároveň poukazuje na hlavné výzvy, ktorým krajina stále čelí. Ide najmä o destabilizačné činnosti a blokovanie štátnych inštitúcií vedením Republiky srbskej, ktoré musia byť sankcionované, a patová situácia vo volebných a ústavných reformách,“ vyhlásil na poslednom plenárnom zasadnutí pred letnou prestávkou spravodajca Paulo Rangel.

Viac..  Eugen Jurzyca: Europoslanci by mali zverejňovať zdôvodnenia svojich hlasovaní. VIDEOBLOG

Vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine poslanci tiež vyzývajú Bosnu a Hercegovinu, aby uplatňovala sankcie EÚ, s ktorými sa stotožnila a varovali pred pretrvávajúcim záujmom Ruska o destabilizáciu Bosny a Hercegoviny. Vyzdvihli však zvýšenú politickú stabilitu Kosova a jeho pevný záväzok k európskej budúcnosti a opätovne vyzvali členské štáty EÚ, aby urýchlene pristúpili k prijatiu bezvízového režimu pre občanov Kosova. Akékoľvek ďalšie oneskorenia by oslabili dôveryhodnosť a reputáciu EÚ ako spoľahlivého partnera.

V uznesení tiež opätovne potvrdili jednoznačnú podporu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sprostredkúva EÚ, a opätovne zdôraznili význam dosiahnutia komplexnej, právne záväznej dohody o normalizácii vzťahov, ktorá má zásadný význam pre Srbsko a Kosovo, aby pokročili na ich európskej ceste a prispeli k regionálnej stabilite a prosperite. Poslanci vítajú súlad Kosova s EÚ, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku a jeho silnú solidaritu s Ukrajinou, a zároveň zdôrazňujú, že nezávislosť Kosova je nezvratná, a vyzvali krajiny EÚ, ktoré túto krajinu ešte neuznali, aby tak okamžite urobili.

EP víta skutočnosť, že členstvo v EÚ je naďalej strategickým cieľom Srbska, pričom vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom a dokonca zhoršením situácie v otázkach, ktoré majú zásadný význam pre pristúpenie k EÚ. Poslanci, ktorí obhajujú návrat k pluralitnejšiemu parlamentu po voľbách v Srbsku 3. apríla 2022, vyzývajú na dosiahnutie pokroku v oblasti právneho štátu, základných práv, slobody prejavu, posilňovania plurality médií a normalizácie vzťahov s Kosovom.

(redakcia/SITA).

O red

Odporúčame pozrieť

Europarlament žiada ukončiť pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí v školách

Európsky parlament požaduje komplexný súbor politík a primerané financovanie na riešenie problému pokračujúcej segregácie rómskych …

Consent choices