pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

V členských štátoch už má platiť smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach

Pre členské štáty Európskej únie (EÚ) v pondelok uplynula lehota na transponovanie smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii do svojej legislatívy. Na základe nových pravidiel budú pracovníci mať právo na väčšiu predvídateľnosť pracovných podmienok, napríklad v otázke pridelenia úloh a pracovného času. Zároveň budú mať právo dostať včas a kompletnejšie informácie o podstatných aspektoch ich práce, ako je miesto práce a odmena. Informovala o tom na svojej internetovej stránke Európska komisia (EK).

„Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach je priamou odpoveďou na rýchlo sa meniacu realitu na trhu práce. Ľudia majú právo na úplnejšie informácie o podmienkach ich zamestnania a na väčšiu predvídateľnosť ich každodenného života. Nové pravidlá pomôžu garantovať kvalitu práce, poskytnú pracovníkom stabilitu a umožnia im plánovať svoje životy,“ uviedol eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit.

Vďaka smernici o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracovníci v EÚ napríklad právo na včasné a písomné úplnejšie informácie o podstatných aspektoch ich práce, ich skúšobné obdobie po nástupe do zamestnania bude môcť trvať maximálne šesť mesiacov a budú môcť mať vedľajší pracovný pomer, pričom obmedzenie tohto práva bude musieť byť objektívne odôvodnené. Ďalej budú mať právo napríklad na písomnú odpoveď na žiadosť o presun na iné bezpečnejšie pracovné miesto či právo na bezplatné školenie súvisiace s ich prácou.

Viac..  Europoslanec Martin Hojsík reaguje na prípadné odvolávanie Ľuboša Blahu

Podľa EK ďalšie 2 až 3 milióny pracovníkov v neštandardných formách zamestnania, vrátane práce na skrátený úväzok či dočasnej práce, teraz budú mať právo na informácie o podmienkach zamestnania a tiež novú ochranu, napríklad v oblasti väčšej predvídateľnosti ich pracovného času. „Smernica zároveň rešpektuje flexibilitu neštandardného zamestnávania, čiže zachováva jeho výhody pre pracovníkov aj zamestnávateľov,“ dodala EK.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

povodne

Slovensko čelí formálnemu oznámeniu EK za nedodržiavanie smernice súvisiacej s povodňovými rizikami

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie zaslať formálne oznámenie …

Consent choices