hajsel
Robert Hajše, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

Europoslanec Hajšel: Nástojím na tom, aby sme na úrovni EÚ pristúpili k zastropovaniu cien elektriny

Pre roky 2023 a 2024 nebude na Slovensku platiť štandardný mechanizmus cenovej regulácie dodávky elektriny pre domácnosti. Ten je v súčasnosti upravený cenovou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a odvíja sa od trhových cien elektriny v indexačnom období niekoľkých mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka.

Uvedený mechanizmus bude nahradený uložením povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ) pre všetkých dodávateľov elektriny domácnostiam. O uložení týchto povinností rozhodne rezort hospodárstva po odsúhlasení VHZ vládou. Povinnosti budú spočívať v zachovaní, teda zastropovaní cenníkov elektriny pre domácnosti z roku 2022 aj pre roky 2023 a 2024. „V prípade, ak sa ukáže, že za účelom implementácie tohto riešenia je potrebné zmeniť legislatívu, vrátane cenovej vyhlášky ÚRSO, príslušné štátne orgány zabezpečia, že takéto zmeny budú včas prijaté a účinné,“ informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Europoslanec Hajšel: Zastropovanie cien by malo byť na úrovni EÚ

„Za seba ako sociálno-demokratického člena výboru europarlamentu pre energetiku a priemysel nástojím na tom, aby sme na úrovni EÚ pristúpili k zastropovaniu cien elektriny a plynu aspoň pre sociálne zraniteľnejšie domácnosti a malé podniky. Tento krok sa ukazuje ako nevyhnutný, inak sa nepokojom nezabráni. V tomto duchu budem podporovať akékoľvek iniciatívy vo vzťahu k Bruselu,“ uviedol europoslanec Robert Hajšel /SD/ na sociálnej sieti. Podporuje tiež zastropovanie cien emisných povoleniek, ktorých nereálna výška podľa neho takisto prispieva k nárastu cien energií. „Sme v mimoriadnej situácii a preto aspoň na istý čas aj opatrenia, ktoré mali stimulovať zelenú transformáciu, budú asi musieť ísť bokom,“ dodáva.

Ministerstvo hospodárstva SR tvrdí, že súčasné riešenie predpokladá, že zachovanie cien elektriny z roku 2022 bude zatiaľ možné len pre domácnosti. Objem elektriny prisľúbenej od Slovenských elektrární totiž kopíruje spotrebu domácností. Rezort hospodárstva preto zdôrazňuje a vyzýva odberateľov v domácnostiach, že je nevyhnutné, aby značným spôsobom v dotknutom období nezvyšovali svoju spotrebu elektriny a aby prijali úsporné opatrenia, vrátane opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. Rezort za týmto účelom zvažuje zavedenie takzvanej motivačnej schémy, podľa ktorej by boli odmenení tí odberatelia elektriny v domácnostiach, ktorí by počas obdobia nadchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov najviac znížili svoju spotrebu elektriny.

Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ministerstvo hospodárstva SR tiež informovalo, že so Slovenskými elektrárňami (SE) v júli podpísali Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy, kde sa záväzne dohodli na podmienkach Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 terawatthodín ročne pre domácnosti. Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorá zabezpečí premenu elektriny od SE z jadrových zdrojov na potreby domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami. Zmluvu ešte musí notifikovať Európska komisia, schváliť vláda a orgány Slovenskej energetiky. Rezort v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne ukončený na jeseň 2022, podpis zmluvy medzi štátnymi orgánmi, SE a SPP možno očakávať ku koncu roka 2022.

(redakcia/SITA)

O red

Odporúčame pozrieť

hemicycle

Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Otvorenie zakladajúcich zmlúv o Európskej únii ublíži menším členským krajinám a teda aj Slovensku. Europoslanci …

Consent choices