polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Bulharskí poľnohospodári dostanú od EÚ podporu v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu

Európska komisia schválila bulharský program v hodnote 218 miliónov EUR na podporu niektorých poľnohospodárskych výrobcov v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 23. marca 2022 a zmenila 20. júla 2022 na základe článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pričom uznala, že hospodárstvo EÚ zažíva vážne narušenie.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Poľnohospodársky sektor bol obzvlášť tvrdo zasiahnutý nárastom cien energií a iných vstupných nákladov spôsobeným ruskou inváziou na Ukrajinu a súvisiacimi sankciami. Tento dnes schválený program vo výške 218 miliónov EUR umožní Bulharsku podporiť poľnohospodárov postihnutých súčasnou geopolitickou krízou. Naďalej podporujeme Ukrajinu a jej obyvateľov. Zároveň naďalej úzko spolupracujeme s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa vnútroštátne podporné opatrenia mohli zaviesť včas, koordinovane a účinne a aby sa zároveň chránili rovnaké podmienky na jednotnom trhu.

Bulharsko oznámilo Komisii v rámci dočasného krízového rámca schému v hodnote 218 miliónov EUR na podporu niektorých poľnohospodárskych výrobcov v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.

Opatrenie bude otvorené pre mikropodniky, malé a stredné podniky pôsobiace v prvovýrobe určitých poľnohospodárskych výrobkov, ktoré boli postihnuté nárastom cien energie, hnojív a iných vstupných nákladov spôsobeným súčasnou geopolitickou krízou a súvisiacimi sankciami. Schéma sa vzťahuje na prvovýrobu týchto poľnohospodárskych výrobkov: malé a veľké prežúvavce, kone, včelie úle, ovocie a zelenina (najmä šaláty a hlávkový šalát, okra a cuketa), ružový olej, vinič, orechy a tabak.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

V rámci tejto schémy budú mať oprávnení príjemcovia nárok na obmedzené sumy pomoci vo forme priamych grantov. Výška pomoci na príjemcu sa vypočíta na základe počtu zvierat a hektárov poľnohospodárskej pôdy.

Komisia zistila, že bulharská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Konkrétne, pomoc i) nepresiahne 62 000 EUR na príjemcu a ii) bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2022. Komisia dospela k záveru, že bulharská schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážneho narušenia hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Na základe toho Komisia schválila opatrenie pomoci podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Súvislosti

Dočasný krízový rámec pre štátnu pomoc, prijatý 23. marca 2022, umožňuje členským štátom využiť flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu. Dočasný krízový rámec bol zmenený 20. júla 2022 s cieľom doplniť balík zimnej pripravenosti a v súlade s cieľmi plánu REPowerEU.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Európska komisia (EK) informovala, že v piatok 1. decembra schválila prvú modifikáciu strategického plánu Spoločnej …

Consent choices