Hrob, pohreb. PHOTO: © European Union 2008 - EP

Nadmerná úmrtnosť v EÚ klesá, vysoký nadpriemer úmrtí zaznamenáva Portugalsko

Nadmerná úmrtnosť v EÚ sa v júni 2022 znížila na +6 % z +7 % v máji a +11 % v apríli. Predchádzajúce významné maximum bolo zaznamenané v novembri 2021 (+27 %), počas štvrtej vlny nadmernej úmrtnosti od marca 2020

Tieto informácie pochádzajú z údajov o nadmernej úmrtnosti, ktoré zverejnil Eurostat na základe týždenného zberu údajov o úmrtiach. V článku sa uvádza niekoľko zistení z podrobnejších článkov Statistics Explained o nadmernej úmrtnosti a týždennej úmrtnosti.

Nadmerná úmrtnosť sa v jednotlivých členských štátoch EÚ naďalej líšila. Najvyššia miera v júni 2022, viac ako trojnásobok priemeru EÚ, bola zaznamenaná v Portugalsku (+24 %). Za Portugalskom nasledovalo Španielsko (+17 %) a Estónsko (+16 %). Medzitým štyri ďalšie členské štáty zaznamenali hodnoty nižšie ako mesačné priemery za roky 2016-2019: Maďarsko (-0,3 %), Taliansko (-1 %), Slovensko (-2 %) a Bulharsko (-8 %).

Nadmerná úmrtnosť v EÚ júni 2022.
Zmena v % v porovnaní s priemerom za roky 2016 – 2019. ZDROJ: Eurostat

EÚ zaznamenala predchádzajúce významné vrcholy nadúmrtnosti v apríli 2020 (+25 %), novembri 2020 (+40 %), apríli 2021 (+21 %) a novembri 2021 (+27 %). Doteraz najvyššia hodnota v roku 2022, zaznamenaná tiež v apríli, predstavuje len polovicu predchádzajúcich aprílových vrcholov a štvrtinu maximálnej hodnoty zaznamenanej od začiatku pandémie COVID-19.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Hoci sa nadmerná úmrtnosť pozorovala počas väčšiny posledných dvoch rokov v celej Európe, vrcholy a intenzita epidémií sa v jednotlivých krajinách značne líšili.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles. TASR o …

Consent choices