Ilustračný obrázok: Činky, posilňovňa

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti majiteľov fitnescentier voči Slovensku

Slovenská republika uspela pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19. Prípad sa týkal piatich sťažností v súvislosti s dôsledkami série opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva v rámci prevencie šírenia vírusu Covid-19. Fitnescentrá boli v dôsledku opatrení zatvorené od marca do júna 2020. Sťažovatelia v sťažnostiach tvrdili, že im v dôsledku toho vznikla majetková škoda a prišli o ušlý zisk, ako aj o klientelu. Informoval o tom hovorca ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) Peter Bubla.

Sťažovatelia sa sťažovali na porušenie práva na pokojné užívanie majetku, zaručeného článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vláda v konaní argumentovala, že sťažnosti predstavujú zneužitie práva na individuálnu sťažnosť, pretože sťažovatelia neinformovali ESĽP o tom, že podali ústavné sťažnosti, ktorými sa sťažovali na porušenie svojich práv na vnútroštátnej úrovni, ani o tom, že boli prijímateľmi štátnej finančnej pomoci v rámci podporných schém na zmiernenie finančných dopadov povinného uzavretia prevádzok alebo obmedzenia ich činností.

Vo svojom rozhodnutí ESĽP uviedol, že sťažovatelia mu podali sťažnosti niekoľko mesiacov po tom, ako sa obrátili na ústavný súd a v sťažnostiach výslovne uviedli, že na vnútroštátnej úrovni nemohli dosiahnuť preskúmanie predmetných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky súdmi ani ústavným súdom. Neinformovali ho ani o výsledku konania na ústavnom súde. ESĽP v tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že na povinnosť informovať ho o všetkých relevantných skutočnostiach boli sťažovatelia upozornení a boli zastúpení právnym zástupcom.

Viac..  Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku V. Šucha otvorí 5. ročník SlovakiaTech Forum-Expo 2023

„ESĽP poukázal na to, že právni zástupcovia sťažovateľov musia preukázať vysokú úroveň profesionálnej obozretnosti a zmysluplnej spolupráce s ESĽP tak, aby ho ušetrili od podávania nepodložených sťažností. V posudzovanom prípade sťažovatelia podľa ESĽP zámerne zamlčali významné informácie a ich sťažnosti majú preto zneužívajúci charakter. Na základe uvedeného ESĽP tieto sťažnosti vyhlásil za neprijateľné,“ dodalo MS SR.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

Európsky ľudskoprávny súd môže rozhodovať o žalobách voči Rusku pre zostrelenie letu MH17

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v stredu rozhodol, že môže rozhodovať o žalobách podaných …

Consent choices