fajcenie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia zaregistrovala novú európsku občiansku iniciatívu proti tabaku

Komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu s názvom „Výzva na dosiahnutie prostredia bez tabaku a prvej európskej generácie bez tabaku do roku 2030„. Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právne predpisy na ochranu nových generácií pred prepadnutím závislosti od tabaku, aby konala proti súvisiacim environmentálnym rizikám a proti fajčeniu.

Konkrétne žiadajú Komisiu, aby navrhla právne akty na ukončenie predaja tabakových a nikotínových výrobkov občanom narodeným v roku 2010 a neskôr. Iniciatíva tiež vyzýva na prijatie konkrétnych opatrení na dosiahnutie pláží a brehov riek bez tabaku a cigaretových ohorkov, na vytvorenie európskej siete národných parkov bez tabaku a cigaretových ohorkov, na rozšírenie vonkajších priestorov bez výparov a na odstránenie reklamy na tabak a jej prítomnosti v audiovizuálnej produkcii a sociálnych médiách.

Keďže táto európska občianska iniciatíva spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. Komisia v tejto fáze neanalyzovala podstatu návrhu. Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nepredurčuje konečné právne a politické závery Komisie o tejto iniciatíve a prípadné opatrenia, ktoré bude mať v úmysle prijať v prípade, že iniciatíva získa potrebnú podporu. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie.

Ďalšie kroky

Po dnešnej registrácii majú organizátori 6 mesiacov na začatie zberu podpisov. Ak európska občianska iniciatíva získa do jedného roka 1 milión vyhlásení o podpore z najmenej 7 rôznych členských štátov, Komisia bude musieť reagovať. Komisia sa môže rozhodnúť, či žiadosť posunie ďalej alebo nie, a bude musieť vysvetliť svoje dôvody.

Viac..  Cena Daphne Caruany Galizie za žurnalistiku – výzva na podávanie nominácií

Súvislosti

Európska občianska iniciatíva bola zavedená spolu s Lisabonskou zmluvou ako nástroj na tvorbu agendy v rukách občanov. Oficiálne bola spustená v apríli 2012. Po oficiálnej registrácii umožňuje európska iniciatíva občanov 1 miliónu občanov z najmenej 7 členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Podmienky prípustnosti sú nasledovné: (1) navrhované opatrenie zjavne nespadá do rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, (2) nie je zjavne zneužívajúce, neseriózne alebo šikanózne a (3) nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od začiatku fungovania európskej iniciatívy občanov Komisia dostala 118 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, z ktorých 91 bolo prípustných, a teda spôsobilých na registráciu.

O mam

Consent choices