Europarlament v Štrasburgu. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Europarlament v druhej polovici roku: Energia, minimálna mzda, jednotná nabíjačka

Europoslanci chystajú na jeseň prijatie nových právnych predpisov na zlepšenie života Európanov, okrem iného v oblasti energetickej bezpečnosti, rodovej rovnosti a umelej inteligencie.

Správa o stave Únie

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen vo svojom treťom prejave o stave Únie načrtne hlavné priority a výzvy Komisie na nasledujúcich 12 mesiacov. Poslanci Európskeho parlamentu zhodnotia jej prácu za uplynulý rok a zabezpečia, aby sa riešili kľúčové problémy Európanov, akými sú energetická bezpečnosť a klimatické zmeny. Správa o stave Únie bude bude prednesená 14. septembra v Štrasburgu.

Energetika

Energetická bezpečnosť sa stala kľúčovým problémom po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá viedla k prudkému nárastu cien ropy a plynu v Európe a vo svete. Očakáva sa, že Parlament bude hlasovať o opatreniach na zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a zvýšenie výroby ekologickej energie vrátane nových pravidiel pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť.

Spoločná nabíjačka

Parlament má schváliť pravidlá, ktorými sa zavádza jednotná nabíjačka pre elektronické zariadenia, ako sú mobilné telefóny, tablety a slúchadlá. Do jesene 2024 sa USB typu C stane jednotnou nabíjačkou v EÚ bez ohľadu na výrobcu. Táto zmena zníži množstvo elektronického odpadu a uľahčí život spotrebiteľom.

Konferencia o budúcnosti Európy: ďalšie kroky

Poslanci EP chcú nadviazať na 49 návrhov na reformu EÚ, ktoré predložila Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá ukončila svoje pôsobenie 9. mája. Na jeseň sa uskutoční podujatie zamerané na spätnú väzbu s cieľom informovať občanov a vysvetliť, aký pokrok sa dosiahol.

Minimálne mzdy

Prvé právne predpisy EÚ o primeraných minimálnych mzdách má Parlament prijať v septembri. Vyžaduje sa v nich, aby krajiny EÚ zabezpečili, že ich národná zákonná minimálna mzda umožní dôstojnú životnú úroveň. Poslanci EP očakávajú, že pravidlá povedú k rastu reálnych miezd a pomôžu znížiť chudobu pracujúcich a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Umelá inteligencia

Parlament bude hlasovať aj o nových pravidlách používania umelej inteligencie. Takzvaný zákon o umelej inteligencii by mal uvoľniť potenciál umelej inteligencie v oblastiach, ako sú zdravie, životné prostredie a klimatické zmeny. Poslanci EP chcú, aby EÚ prevzala vedúcu úlohu v tejto oblasti a stanovila jasné normy, ktoré odrážajú hodnoty EÚ a zabezpečujú ochranu základných práv.

Rovnosť medzi ženami a mužmi na pracovisku

Očakáva sa, že Parlament dá zelenú návrhu zákona na zvýšenie parity v správnych radách veľkých spoločností. Takzvaná smernica „Ženy v správnych radách“ zavedie transparentné postupy prijímania zamestnancov v spoločnostiach tak, aby najmenej 40 % nevýkonných riadiacich funkcií alebo 33 % všetkých riadiacich funkcií bolo obsadených nedostatočne zastúpeným pohlavím.

Viac..  Klimatická služba EÚ: Tohtoročný október bol najteplejším od začiatku meraní

Poslanci začnú rokovať s Radou aj o smernici o transparentnosti odmeňovania, ktorá by zaviazala niektoré spoločnosti zverejňovať platy mužov a žien na rovnakej pozícii a v rovnakej funkcii, čo by uľahčilo porovnávanie platov a odhalenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Pracovníci platforiem

Poslanci EP pokročia v práci na smernici, ktorá má zlepšiť práva pracovníkov digitálnych platforiem, ako sú Uber a Deliveroo. Cieľom navrhovaných pravidiel je zabezpečiť, aby sa týmto pracovníkom udelil zamestnanecký status zodpovedajúci ich pracovným podmienkam.

Odhaduje sa, že deväť z desiatich platforiem v EÚ v súčasnosti klasifikuje ľudí pracujúcich prostredníctvom nich ako samostatne zárobkovo činné osoby. Z 28 miliónov ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem môže byť v súčasnosti nesprávne klasifikovaných 5,5 milióna. V dôsledku toho sú niektorým ľuďom pracujúcim prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem upierané pracovné a sociálne práva, ktoré by vyplývali zo statusu zamestnanca.

Kryptomeny

Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o právnom rámci pre kryptomeny v EÚ. Pravidlá, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli v júni, zahŕňajú opatrenia proti manipulácii s trhom a proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným trestným činnostiam. Ich cieľom je tiež lepšie informovať spotrebiteľov o rizikách, nákladoch a poplatkoch súvisiacich s kryptoaktívami vrátane kryptomien a nefinancovateľných tokenov (NFT).

Sacharovova cena

V decembri Parlament udelí výročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorou sa oceňujú jednotlivci a organizácie brániace ľudské práva a demokraciu na celom svete. Minulý rok bola cena udelená ruskému opozičnému lídrovi a protikorupčnému aktivistovi Alexejovi Navaľnému.

O mam

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices