vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozhodnutia EÚ ovplyvnia ďalší vývoj cien na energetických trhoch, ukazuje analýza ÚRSO

Od rozhodnutia Európskej únie bude záležať vývoj cien na energetických trhoch. Ako ďalej vyplýva z analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), veľkoobchodné ceny elektriny či plynu ovplyvnia aj individuálne opatrenia prijaté jednotlivými členskými krajinami EÚ. Podľa slovenského regulačného úradu by už EÚ, ako aj jednotlivé štáty nemali s prijatím opatrení v boji s drahými energiami dlho váhať.

„V posledných mesiacoch sme svedkami extrémneho nárastu veľkoobchodných cien elektriny a plynu, ktoré majú dramaticky negatívny vplyv na náklady na energie či už pre domácnosti, ako aj pre inštitúcie a podnikateľov. Preto je vzhľadom na tento nepriaznivý vývoj dôležité, aby boli v súčasnosti pripravované a intenzívne diskutované opatrenia na úrovni EÚ a členských krajín aj včas prijaté a implementované do praxe,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. ÚRSO je podľa neho pripravený prispieť v maximálnej miere, v rámci svojich zákonných kompetencií, k úspešnému zavŕšeniu tohto procesu.

Veľkoobchodné komoditné trhy podľa analýzy ovplyvnilo viacero faktorov. Začalo sa útlmom hospodárstva v roku 2020 po nástupe pandémie ochorenia COVID-19. Následne v roku 2021 hospodárstvo po avizovaní plánu obnovy v EÚ oživilo, čo viedlo k opätovnému rastu dopytu po elektrine.

Ďalším významným faktorom bolo podľa ÚRSO počasie. „Opakujúce sa teplejšie zimy pred rokom 2021 znížili dopyt po komerčnom skladovaní zemného plynu. Teploty počas zimy 2020 a 2021 však boli podpriemerné a celkovo bola vykurovacia sezóna dlhšia. Mix týchto faktorov spôsobil nárast dopytu po plyne a situácia vyústila na jar 2021 k historicky minimálnym stavom naplnenosti podzemných zásobníkov plynu v Európe. Leto 2021 bolo pomerne teplé, čo vyvolalo tlak na dopyt po elektrine, ktorej podstatná časť sa vyrába zo zemného plynu,“ dodal regulačný úrad.

Viac..  Banky v eurozóne nie sú dostatočne chránené pred stratami z úverov

Veľkoobchodné ceny elektriny aj plynu vzrástli v sledovanom období v násobkoch. V treťom, ale najmä v štvrtom kvartáli 2021 sa rastúce ceny plynu začali intenzívne premietať do cien elektriny. „Vysoká úroveň veľkoobchodných cien a extrémna miera cenovej volatility pokračuje aj počas roka 2022, pričom vojna na Ukrajine hrá rolu katalyzátora,“ doplnil regulátor.

Pre vysoké veľkoobchodné ceny plynu sa podľa analýzy zvýšila aj výroba elektriny v uhoľných elektrárňach. Tieto faktory vytvorili spoločne tlak na rast cien emisných povoleniek, ktoré sa spätne premietajú do veľkoobchodných cien elektriny. „Samostatne pri cene emisných povoleniek došlo v sledovanom období k prekročeniu historických maximálnych cien niekoľko razy,“ upozornil ÚRSO.

V neposlednom rade podľa regulačného úradu v sledovanom období pre cenový vývoj poklesla likvidita a zásadne sa zvýšila požiadavka na finančnú likviditu obchodníkov na veľkoobchodnom trhu. „Podľa údajov burzy PXE, v roku 2021 dosiahol celkový objem zobchodovanej elektriny 213,59 terawatthodín (medziročný pokles o 23,1 %) a celkový finančný objem obchodov 22,4 mil. eur (medziročný nárast o 74,4 %),“ konštatoval ÚRSO.

O mam

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

Ceny plynu v Európe vzrástli pre neplánované výpadky dodávok z Nórska

Ceny zemného plynu v Európe vzrástli na najvyššiu úroveň od začiatku roka po tom, ako …

Consent choices