europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ochrana rozpočtu EÚ: Poslanci varujú Komisiu pred zhovievavosťou voči Maďarsku

V utorok poslanci Európskeho parlamentu varovali Komisiu pred nedostatočnou ochranou finančných záujmov EÚ v Maďarsku.

„Je to po prvýkrát, čo sa do praxe zavádza mechanizmus právneho štátu a vyžaduje si, aby k nemu členské štáty pristupovali opatrne,“ uviedol minister pre záležitosti EÚ Mikuláš Bek, ktorý otvoril diskusiu v mene českého predsedníctva. Veľvyslanci EÚ budú o tejto otázke rokovať na zajtrajšom zasadnutí, dodal, uisťujúc poslancov, že Rada zohrá svoju úlohu pri ochrane rozpočtu EÚ.

Komisár pre rozpočet Johannes Hahn poukázal na „17 nápravných opatrení“, ktoré Maďarsko predložilo s cieľom eliminovať riziká pre rozpočet Európskej únie, ako sú zmeny právnych predpisov o verejnom obstarávaní a nezávislá pracovná skupina na boj proti korupcii, ktoré privítal ako „dôležité záväzky správnym smerom“ a „konštruktívne zapojenie“. Uviedol však, že Komisia po 19. novembri opätovne posúdi, či Maďarsko podniká kroky na zavedenie týchto opatrení do príslušných zákonov a či ich aj náležite vykonáva.

Väčšina poslancov uvítala navrhované kroky zo strany Komisie a vyzvala Radu, aby urýchlene prijala rozhodnutie a zmrazila Maďarsku 7,5 miliardy EUR. Väčšina rečníkov vyjadrila obavy, že nápravné opatrenia v Maďarsku nebudú skutočnými reformami, ale len „prázdnymi sľubmi“, aby sa krajina vyhla rozpočtovým škrtom. Trvali na tom, že Komisia by mala hľadať spoľahlivé dôkazy a starostlivo overovať prijaté reformy a „neakceptovať kompromisné riešenia, ako napríklad záruku právneho štátu len preto, že ich navrhuje Orban“.

Niektorí poslanci vyjadrili obavy, že opatrenia, ktoré navrhla Komisia, nie sú dostatočné, keďže sa týkajú len 15 % všetkých finančných prostriedkov EÚ poskytnutých Maďarsku. Obvinili Komisiu z toho, že „vyjednáva“ o právnom štáte a z „nepresvedčivého uplatňovania“ podmienky právneho štátu. Niektorí dokonca varovali, že ak Komisia Maďarsku ustúpi, hrozí jej strata dôvery Parlamentu. Ďalší poslanci obvinili Komisiu z toho, že „chyby hľadá len na konzervatívnych vládach v Európe“ a vnucuje tzv. bruselskú ideológiu maďarskému ľudu a demokraticky zvolenej maďarskej vláde, pričom prehliada podobné problémy s právnym štátom, súdnictvom a korupciou v iných krajinách EÚ.

Diskusiu si môžete znovu pozrieť tu.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Európska únia má dlhodobo dostatok nástrojov na presadzovanie dodržiavania zásad právneho štátu. Ich aplikácia však doposiaľ jednoducho nebola veľmi dôsledná. V prípade Maďarska, ktoré je z porušovania týchto princípov obviňované už niekoľko rokov, považujem za dôležité jednoznačne preukázať o aké porušenia má ísť, a to vrátane nespochybniteľných dôkazov. V opačnom prípade sa totiž politickí predstavitelia Maďarska budú stavať do role obetí a všetky kroky súvisiace s pozastavením európskych fondov budú prezentovať ako súčasť nejakej ideologickej vojny, ktorá je proti nim vedená z Bruselu.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Zmrazenie časti eurofondov Maďarsku považujem pri súčasných problémoch Budapešti s transparentnosťou verejného obstarávania za správne opatrenie, ktoré malo prísť už dávno. Ako europoslanci sme po takomto kroku volali dlhšie, pretože je našou povinnosťou chrániť spoločné financie EÚ. Podporil by som v tejto situácii ešte jasnejšie systémové opatrenie – aby sa nateraz vyplácanie akýchkoľvek ďalších európskych peňazí v Maďarsku podmienilo vnútorným dohľadom európskych inštitúcií priamo v Maďarsku.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Maďarsko už nemalo dostať žiadnu ďalšiu šancu, lebo času mali už dosť. Na tomto sa krásne ukazuje, aká je Európska komisia nerozhodná a ako nedokáže vymáhať to, aby členské štáty naprávali pokrivené piliere právneho štátu. Obávam sa, že zo sankcií nakoniec nič nebude a tým sa žiaľ vyšle zlý signál do budúcnosti. Ak EK ukázala slabosť vo vzťahu k Maďarsku, v budúcnosť bude mať problematickú pozíciu. Hrozí, že medzi členskými štátmi EÚ nastane pokles disciplíny, ktorá bola ukotvená aspoň na papieri. Mali sa dodržiavať princípy právneho štátu. Teraz sa z toho papiera stane trhací kalendár.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Orbánovi treba vyslať jasný signál, že porušovanie princípov demokracie a právneho štátu v EÚ neostane bez dôsledkov. Vítam návrh Komisie, no mohol byť prísnejší ako do opatrení, tak do výšky zablokovaných eurofondov. Mali by sme trvať na tom, aby financie boli uvoľnené až po prijatí opatrení, ktoré budú preukázateľne fungovať. Napokon, v hre sú peniaze aj nás všetkých, a tie musia majú ísť na rozvoj slobodného života Maďariek a Maďarov, nie na obohacovanie Orbánovych oligarchických kamarátov. Pokiaľ chce Maďarsko napraviť svoju reputáciu a obnoviť dôveru európskeho spoločenstva, malo by opatrenia zahrnúť priamo do svojho Plánu obnovy, a to nielen tie protikorupčné, ale aj tie na ochranu justície a slobody médií. Potrebujeme silnú reakciu jednotnej Európy, ktorá bude jasným hlasom proti porušovaniu právneho štátu a demokratických slobôd v Maďarsku.“

Viac..  Týždeň v EP: Azyl a migrácia, umelá inteligencia, bezpečnosť hračiek a greenwashing  

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Právny štát v Maďarsku má podľa viacerých renomovaných organizácií väčšie nedostatky ako väčšina krajín v EÚ. Považujem preto za potrebné a užitočné, aby Rada vypracovala pre Maďarsko odporúčania, ako nedostatky v právnom štáte odstrániť. Podľa môjho názoru má EÚ právne nástroje na ich vymáhanie súdnou cestou a mala by ich využívať. Tak ako ich využíva štát, ktorý pri porušení predpisov zo strany starostu obce predsa nekráti obci príspevok z podielových daní.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Akékoľvek pozastavenie eurofondov pre ktorúkoľvek členskú krajiny by malo byť proporčné vzhľadom k preukázaným problémom v danom štáte. Maďarsko má stanovené termíny, do ktorých musí prijať opatrenia – najmä protikorupčný balíček. Situáciu je potrebné monitorovať, tak ako je monitorovaná aj vo všetkých členských krajinách. Napokon, ide o peniaze európskych daňových poplatníkov, ide o boj proti korupcii, čo je jeden z demokratických pilierov EÚ, a preto musíme dohliadať na to, aby boli zdroje nás všetkých využívané v súlade s pravidlami. Vyrušuje ma však argumentácia EP pri odôvodňovaní prečo treba Maďarsku pozastaviť eurofondy, keďže sa tam pravidelne objavuje aj hodnotenie politík, ktoré patria do výlučnej kompetencie členských štátov. Nemôžeme dopustiť, aby sa nástroj ochrany rozpočtu EÚ využíval ako zámienka pre ideologické zápasy, a to najmä v súvislosti s rešpektovaním dohodnutého rozdelenia kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Som za dôsledné uplatňovanie prepojenia zásad právneho štátu a prístupu k finančným prostriedkom EÚ. Pre každú oblasť a každý členský štát rovnako. V prípade, že Maďarsko prijme požadované protikorupčné opatrenia požadované Európskou komisiou, myslím, si, že by im peniaze mali byť uvoľnené. V neľahkých časoch, ktorým čelíme, je dôležité, aby sa európska pomoc dostala k maďarským občanom.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Európska únia sa musí rozhodnúť. Nemôžeme na jednej strane hovoriť, že Maďarsko už nie je demokracia, a zároveň dôverovať jeho autoritárskemu lídrovi s prípravou prodemokratických a protikorupčných reforiem. Potvrdzujú to aj narýchlo prijaté zákony z Orbánovho balíka, ktorý má presvedčiť členské štáty o uvoľnení 7,5 miliardy eur v zadržaných eurofondoch – neadresujú totiž fundamentálny problém, ktorým je vláde podriadená justícia. Je dôležité, aby sme na túto Orbánovu hru nepristúpili a dohliadli na skutočné a hĺbkové reformy. Osobne urobím z pozície podpredsedu europarlamentu všetko preto, aby sme ochránili peniaze európskych občanov – vrátane miliónov z daní ľudí na Slovensku.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Zámerné a systematické úsilie maďarskej vlády o oslabenie základných hodnôt EÚ zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ nás nesmierne znepokojuje, a preto ho dôrazne odsudzujeme. Keďže Maďarsko doteraz na naše odporúčania na zlepšenie úrovne právneho štátu reagovalo nedostatočne, musíme použiť tvrdšie opatrenia. Je taktiež dôležité zdôrazniť, že Maďarsko do EÚ vstupovalo na báze dobrovoľnosti a pri tomto procese sa zaviazalo dodržiavať hodnoty a nariadenia ukotvené v Zmluve o EÚ. Preto potrebujeme ukázať, že členstvo v EÚ so sebou nenesie len práva, ale aj povinnosti.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Pozastavenie eurofondov zo strany Komisie je posledná šanca pre Viktora Orbána podniknúť kroky smerom k požadovaným reformám. „Papierové“ reformy však stačiť nebudú. Peniaze sa musia dostať k ľuďom, nie do vrecák štátom krytých oligarchov. Hovoríme o štrukturálnych fondoch, ktorých pozastavenie znamená aj menej peňazí na boj s klimatickou zmenou či na ochranu prírody, a škodí ľuďom a budúcim generáciám.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ s výnimkou Maďarska vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku v Gaze

Štáty Európskej únie s výnimkou Maďarska v spoločnom pondelkovom vyhlásení vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku …

Consent choices