hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: FB RH.

R. Hajšel: V boji proti vysokým cenám energií sme konečne vyslali jasný signál o jednote

Europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD/S&D) sa vyjadril k cenám energií a dnes prijatej rezolúcii europarlamentu:

„Prijatím rezolúcie vyzývajúcej na opatrenia v boji proti vysokým cenám energií sme z europarlamentu konečne vyslali jasný signál o jednote, ktorý by mal aspoň trochu  prispieť k upokojeniu situácie aj na trhu s energiami. Opätovne ale musím povedať, že pre občanov a ani pre podniky na Slovensku schválený text veľa konkrétnych opatrení s okamžitým pozitívnym dosahom neprináša, podobne  ako opatrenia schválené minulý piatok ministrami energetiky.

Niektoré navrhované opatrenia, ako je  masívnejšia podpora pre využívanie obnoviteľných zdrojov a reforma trhu s energiami idú správnym smerom, ale ich efekt sa prejaví až v neskoršej budúcnosti, pričom my potrebujeme opatrenia, ktoré umožnia našim občanom a podnikom prežiť už túto zimu.  V tejto situácii treba, aby slovenská vláda požiadala Európsku komisiu o súhlas s presunmi istej časti peňazí zo štrukturálnych a investičných fondov na priame a nepriame finančné  kompenzácie pre podniky, samosprávy a domácnosti ako aj na pomoc podnikom.

Som ale rád, že do rezolúcie sa dostalo  mnou navrhované rýchle schvaľovanie finančnej podpory pre energeticky náročný priemysel, ako aj požiadavka, aby z príjmov z nadmerných výnosov energetických operátorov profitovali spotrebitelia a podniky.“

Ceny energií: Europoslanci žiadajú, aby sa EÚ zamerala na najzraniteľnejších

Ruská agresia na Ukrajine a využívanie dodávok fosílnych energií do EÚ ako zbrane dramaticky zhoršili už existujúcu nestabilitu na trhu s energiami a viedli k zvýšeniu cien energie a ku kríze nákladov na život, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu vo svojom uznesení prijatom v stredu. Upozorňujú členské štáty, že spotrebiteľom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť svoje účty za energiu, by sa nemali odpojiť dodávky, a zdôrazňujú potrebu vyhnúť sa vysťahovaniu zraniteľných domácností, ktoré nie sú schopné platiť svoje účty a náklady na prenájom. Spotrebitelia by mali byť lepšie chránení pred pozastavením alebo zrušením zmlúv s pevnou sadzbou dodávateľmi, ako aj pred nadmernými zálohovými platbami za plyn a elektrinu.

Poslanci tvrdia, že výnimočná situácia si vyžaduje mimoriadne núdzové opatrenia, pričom členské štáty majú konať spoločne a jednotne. Poslanci tiež trvajú na tom, že všetky iniciatívy prijaté na úrovni EÚ musia byť z dlhodobého hľadiska plne zlučiteľné s cieľmi Európskej únie v oblasti klímy. Podľa nich je potrebná bezprecedentná solidarita medzi členskými štátmi, ako aj spoločná reakcia namiesto rozdeľujúcich jednostranných opatrení.

Požaduje sa daň z neočakávaných ziskov a vhodný cenový strop na dovoz plynu prostredníctvom plynovodov

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Podľa poslancov spoločnosti, ktoré profitovali z neočakávaných ziskov, musia prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov krízy. V zásade vítajú dohodu Rady o stanovení stropu príjmov z tzv. inframarginálnych technológií používaných na výrobu elektrickej energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a hnedé uhlie.

Pokiaľ ide o navrhované solidárne príspevky zo zisku ropných, plynárenských, uhoľných a rafinérskych spoločností, poslanci varujú, že niektoré z najväčších energetických spoločností nemusia platiť príspevok, a žiadajú príspevok navrhnúť tak, aby zabránil vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Požadujú tiež, aby Komisia posúdila, aké by malo byť primerané ziskové rozpätie, a aby podnikla ďalšie kroky na zavedenie dane z neočakávaných ziskov pre spoločnosti, ktoré nadmerne profitovali z energetickej krízy. Parlament vyzýva Komisiu, aby navrhla vhodný cenový strop pre dovoz plynu prostredníctvom plynovodov, najmä z Ruska, a konštatuje, že nástroje EÚ na spoločný nákup plynu by sa mali zmodernizovať tak, aby sa znížila cena dovozu.

Neočakávané zisky by mali byť prínosom pre spotrebiteľov a podniky

Príjmy z neočakávaných ziskov by mali byť prínosom pre spotrebiteľov a podniky, najmä zraniteľné domácnosti a malé a stredné podniky. Mali by ísť ruka v ruke s rozsiahlymi inováciami a investíciami do energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a infraštruktúry, a nie motivovať domácnosti a podniky, aby spotrebovávali viac dotovanej energie.

Parlament je pripravený analyzovať každý návrh na reformu trhu s elektrinou a zabezpečiť, aby jeho nastavenie vysielalo správny signál na investovanie do dekarbonizácie, umožnilo občanom a priemyselným odvetviam využívať bezpečnú, cenovo dostupnú a čistú energiu a zároveň riešiť neprimerané zisky. Podľa poslancov by Komisia mala zanalyzovať oddelenie cien elektrickej energie od cien plynu.

Poslanci Európskeho parlamentu tiež vyzývajú Komisiu, aby dôkladne preskúmala činnosti finančných aktérov, ktorí prispeli ku kolísaniu cien uhlíka, a aby podnikla kroky na odstránenie vplyvu špekulatívneho kapitálu na trh s kvótami v rámci EU ETS. Poslanci Európskeho parlamentu tiež opätovne vyzvali na okamžité a úplné embargo na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu z Ruska a na úplné zrušenie projektov Nord Stream 1 a 2.

O mam

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Ceny energií potrebujeme stabilné, dostupné a hlavne predvídateľné. VIDEO

Spolupráca v oblasti energetiky je pre EÚ veľkou výzvou. Mala by zabezpečiť bezpečnosť dodávok elektriny, …

Consent choices