Europsky parlament, Brusel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci chcú obchodné dohody chrániace environmentálne, pracovné a ľudské práva

Europarlament chce zaviesť sankcie ako poslednú možnosť pre obchodných partnerov EÚ, ktorí porušujú pracovné a environmentálne štandardy.

V uznesení prijatom vo štvrtok Parlament zdôrazňuje, že dohody EÚ o voľnom obchode musia prispievať k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu uprednostňovaním obchodu s tovarom a službami poskytovanými prostredníctvom udržateľných postupov pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv.

Vítajú preto revíziu kapitol obchodných dohôd o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorých sa stanovujú záväzky EÚ a jej obchodných partnerov v oblasti životného prostredia, práce a ľudských práv. Komisia navrhuje použiť obchodné sankcie ako poslednú možnosť pri prípadnom závažnom porušení týchto záväzkov – niečo, čo Parlament požaduje už roky.

Uplatniť vo všetkých existujúcich obchodných dohodách

Zatiaľ čo Komisia navrhuje uplatňovanie nových pravidiel o obchode a udržateľnom rozvoji len na budúce a prebiehajúce obchodné rokovania (ako napríklad s Austráliou, Indiou) „podľa potreby“, Parlament by ich rozšíril na všetky existujúce obchodné dohody vrátane tých, ktoré sa EÚ ešte len chystá podpísať. Poslanci tiež tvrdia, že takýmito dohodami sa musí zabezpečiť aj prístup k surovinám a energetickým tovarom, ktoré sú nevyhnutné pre ekologické hospodárstvo.

Vyhlásenie spravodajcu

„Európsky parlament formuje obsah a smerovanie európskej obchodnej politiky. Zlepšením pracovných a environmentálnych noriem a úlohy aktérov občianskej spoločnosti sme ich pevne zaradili do centra našich dohôd. Posilnenie pracovných a environmentálnych noriem je dôležitým krokom na zabezpečenie toho, aby pracujúci a životné prostredie mali prospech z užších väzieb medzi krajinami. Táto zmena paradigmy sa už odráža v dohode medzi EÚ a Novým Zélandom a očakávame, že všetky budúce dohody predložené na udelenie súhlasu budú odrážať tento nový európsky prístup k obchodu a udržateľnosti,“ povedal spravodajca Bernd Lange (S&D, DE), predseda Výboru pre medzinárodný obchod, ktorého vystúpenie v stredu v rozprave je dostupné tu.

Viac..  Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Súvislosti

Všetky moderné obchodné dohody EÚ obsahujú kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji so širokým súborom vzájomne dohodnutých záväzkov v oblasti životného prostredia, pracovných noriem a ľudských práv. Tieto doložky si okrem iného vyžadujú ratifikáciu základných dohovorov v oblasti pracovných štandardov a mnohostranných environmentálnych dohôd, ako je Parížska dohoda o zmene klímy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Vyšla 3. výročná správa o vykonávaní a presadzovaní obchodnej politiky EÚ. Vyplýva z nej, že …

Consent choices