letisko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci aktualizovali opatrenia na zmiernenie následkov pandémie v letectve

S cieľom zohľadniť nárast letovej prevádzky europarlament aktualizoval pravidlá týkajúce sa prevádzkových intervalov leteckých spoločností a ponechal niektoré výnimky zavedené počas pandémie.

Vzhľadom na oživenie dopytu po leteckej doprave poslanci stanovili cestu k postupnému návratu k pravidlám „využi alebo strať“ o prideľovaní prevádzkových intervalov na letiskách EÚ, ktoré boli pozastavené od marca 2020 do marca 2021 s cieľom reagovať na pandémiu a potom sa postupne obnovovali na nasledujúce sezóny.

K 30. októbru 2022 by letecké spoločnosti museli využiť 75 % svojich plánovaných prevádzkových intervalov na vzlietnutia a pristátia (namiesto 80 % požadovaných pred pandémiou), aby si ich udržali v nasledujúcej sezóne. Od letnej sezóny 2023 bude zavedená štandardná požiadavka na využívanie prevádzkových intervalov na úrovni 80 %.

Parlament tiež schválil ďalšie výnimky, kedy je odôvodnené nevyužívať prevádzkové intervaly, ako sú epidemiologické núdzové situácie, prírodné katastrofy alebo rozsiahle politické nepokoje s rušivým vplyvom na leteckú dopravu. Európska komisia tiež môže znížiť minimálnu mieru využívania prevádzkových intervalov, ak úroveň letovej prevádzky klesne pod 80 % (v porovnaní s údajmi z roku 2019) počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov v dôsledku ochorenia COVID-19, inej epidemiologickej situácie alebo v priamom dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine.

Nové pravidlá okrem toho umožňujú obnovenie leteckej prepojenosti medzi EÚ a Ukrajinou v čase, keď to bude možné a to tak, že na úvod bude 16-týždňové obdobie obnovy, kým sa opäť začnú uplatňovať požiadavky na využívanie prevádzkových intervalov po opätovnom otvorení ukrajinského vzdušného priestoru.

Viac..  Ivan Štefanec: Inšpirujme sa od Portugalska, nie od Orbánovho Maďarska

Poslanci tieto opatrenia nastavili na dve plánovacie sezóny, a to od 30. októbra 2022 do 28. októbra 2023.

Spravodajca Dominique Riquet (Renew, FR) uviedol: „Európsky parlament, ktorý podporuje optimálne využívanie existujúcej infraštruktúry, prepojenosť, plynulosť dopravy a prístup občanov ku konkurenčným ponukám, dnes schválil postupný návrat k štandardným prevádzkovým pravidlám letiskových intervalov pri zachovaní flexibility na trhu, ktorý je nestabilný v dôsledku epidemiologickej situácie a ruskej vojenskej agresie. Na zaručenie hladkého fungovania leteckého sektora však bolo potrebné vrátiť sa k vyššej miere využívania prevádzkových intervalov, čo umožnili povzbudivé dopravné prognózy na nadchádzajúcu zimnú sezónu.“

Ďalší postup

Nové pravidlá boli prijaté 457 hlasmi za, pričom 3 členovia hlasovali proti a 3 sa hlasovania zdržali. Parlament a Rada sa pred hlasovaním navzájom neformálne radili. Teraz, keď poslanci udelili svoj súhlas, musí tieto pravidlá schváliť aj Rada, aby mohli nadobudnúť účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Podľa analýz Eurocontrolu odhadované úrovne letovej prevádzky dosiahnu do októbra 2022 83 % (nízky scenár) až 95 % (vysoký scenár) úrovne pred pandémiou COVID-19.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ministerstvo vnútra SR posilňuje kapacity EÚ v oblasti civilnej ochrany na zvládanie mimoriadnych udalostí

Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s partnermi zo Slovenska a zahraničia vybudoval modul leteckej evakuácie EURACARE …

Consent choices