Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada EÚ stanovila pozíciu únie na samit OSN o klíme v Šarm aš-Šajchu

Rada Európskej únie (EÚ) v pondelok schválila závery, ktoré budú slúžiť ako všeobecná rokovacia pozícia EÚ na 27. konferenciu Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27) v egyptskom Šarm aš-Šajchu, ktorá sa uskutoční od 6. do 18. novembra. Vo svojich záveroch zdôrazňuje príležitosti, ktoré ambiciózne opatrenia v oblasti klímy prinášajú pre planétu, svetové hospodárstvo a pre ľudí, ako aj dôležitosť zabezpečenia spravodlivého prechodu na udržateľné hospodárstva a spoločnosti odolné voči zmene klímy, pri ktorom sa na nikoho nezabudne. Rada o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy na svojej webstránke.

„V Šarm aš-Šajchu sa na nás bude dívať celý svet. EÚ bola vždy na čele opatrení v oblasti klímy a i naďalej pôjdeme príkladom. Aby sme našu planétu ochránili pre budúce generácie, musíme konať spoločne a dôrazne. Som rada, že EÚ dnes dokázala, že svoje ambície myslí vážne,“ vyjadrila sa česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková.

Členské štáty upozorňujú, že globálne ambície sa musia výrazne zvýšiť, aby bol cieľ 1,5 °C, ktorý je v súlade s Parížskou dohodou, naďalej realizovateľný. Zdôrazňujú, že vnútroštátne stanovené príspevky spolu s ich aktualizáciami sú v súčasnosti nedostatočné. Všetky krajiny by preto mali predložiť ambiciózne ciele a programy, a najmä veľké ekonomiky by mali prehodnotiť a posilniť svoje vnútroštátne stanovené príspevky včas pred zasadnutím COP27.

Súčasná práca na balíku Fit for 55 umožní EÚ uskutočniť vnútroštátne stanovené príspevky a znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, ako aj dosiahnuť najneskôr do roku 2050 klimatickú neutralitu, a následne sa usilovať o dosiahnutie negatívnych emisií. Rada je preto podľa vyhlásenia „pripravená čo najskôr aktualizovať NDC EÚ a jej členských štátov v súlade s konečnou podobou balíka Fit for 55“.

Rada tiež potvrdzuje, že EÚ a jej členské štáty sú naďalej odhodlané podporovať Glasgowský klimatický pakt, v ktorom sa zmluvné strany vyzývajú, aby urýchlili svoju energetickú transformáciu. Všetky krajiny musia podľa Rady zvýšiť úsilie o adaptáciu na zmenu klímy a zároveň bezodkladne znižovať emisie. Základom je pritom výrazne pokročiť pri dosahovaní globálneho cieľa v oblasti adaptácie, „preto bude EÚ naďalej podporovať dvojročný pracovný program z Glasgowa – Šarm aš-Šajchu zameraný na tento cieľ a konštruktívne sa doň zapájať“.

Viac..  Komisia uľahčuje pôsobenie cezhraničných neziskový združení v EÚ

Rada zároveň vyzýva všetky krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie o mobilizáciu finančných prostriedkov zo všetkých zdrojov na podporu opatrení v oblasti klímy a začlenenie problematiky klímy do všetkých finančných tokov. Pripomína, že EÚ a jej členské štáty sú najväčším prispievateľom k medzinárodnému verejnému financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy. Potvrdzuje pevný záväzok EÚ a jej členských štátov naďalej zvyšovať medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, aby sa splnil cieľ rozvinutých krajín týkajúci sa mobilizácie aspoň 100 miliárd dolárov ročne zo širokej škály zdrojov čo najskôr a pokračovať v jeho plnení až do roku 2025. Rada očakáva, že tento cieľ sa splní v roku 2023.

Rada privítala iniciatívu s názvom Včasné varovania pre všetkých, ktorú spustil generálny tajomník OSN s cieľom, aby boli do piatich rokov všetci ľudia na Zemi v dosahu systémov včasného varovania. Víta aj záväzok vedúcich predstaviteľov skupiny G7 pracovať na Globálnom štíte proti klimatickým rizikám pre chudobné a zraniteľné krajiny a ľudí a zaväzuje sa podporovať toto úsilie, a to aj prostredníctvom finančných a poisťovacích riešení v oblasti rizika dôsledkov zmeny klímy a rizika katastrof (CDRFI).

EÚ je tiež odhodlaná spolupracovať so všetkými zmluvnými stranami s cieľom rozvíjať diskusiu o budúcnosti Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), diskutovať o spôsoboch, ako udržateľne vykonávať opatrenia v oblasti klímy v odvetví poľnohospodárstva, umožniť ambiciózne vykonávanie Glasgowského pracovného programu pre opatrenia na zvýšenie angažovanosti v otázkach klímy a riešiť rodový rozmer.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Šesť osôb v stredu zažalovalo na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) vlády 32 krajín …

Consent choices