Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko žiada o ďalších 815 miliónov eur z plánu obnovy

Slovensko si dnes podáva druhú žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy v celkovej hodnote 815 miliónov eur za splnenie ďalších 16 míľnikov a cieľov, ku ktorým sa zaviazalo. Po odpočítaní čiastky, ktorá už prišla v rámci predfinancovania, by po schválení tejto žiadosti na európskej úrovni mohlo na Slovensko prísť spolu až 709 miliónov eur.

„Som hrdý na to, že sme splnili ďalšiu skupinu opatrení, ktoré sme si pred dvomi rokmi v pláne obnovy určili a ku ktorým sme sa aj oficiálne zaviazali. Nejde o žiadne prvoplánové riešenia. Sú to veľké kroky, ktoré zásadným spôsobom zmenia našu krajinu. Ide najmä o systémové zmeny v zdravotníctve, školstve, životnom prostredí, v podpore domácich a lákania zahraničných talentov, sociálnej starostlivosti, podpore špičkových digitálnych technológií, verejnom obstarávaní a v ďalších oblastiach. Tu sa však naša práca nekončí. Pokračujeme v dobre nastavenom tempe, teraz je čas zapojiť do plánu obnovy celú krajinu,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Po tom, čo si Slovensko oficiálne podá žiadosť o platbu, má Európska komisia dva mesiace na posúdenie, či boli uspokojivo splnené všetky míľniky a ciele v danej skupine. V žiadostiach o platbu bude Komisia posudzovať aj fakt, či sa už splnené opatrenia nezvrátili a či sú udržateľné,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

Európska komisia zároveň postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku. Slovensko má pred sebou podanie zvyšných ôsmich žiadostí o platbu. „V realizácii plánu obnovy tieto mesiace postupne prechádzame z reformnej do investičnej fázy. V súčasnosti máme otvorených spolu 18 výziev v hodnote vyše 690 miliónov eur. Zapojiť sa môžu všetci – samosprávy, súkromný aj akademický sektor a v neposlednom rade občania. Len do konca tohto roka plánujeme vyhlásiť ďalších vyše 55 výziev za viac ako 1,4 miliardy eur,“ dodala Vašáková.

Slovensko odovzdalo Plán obnovy a odolnosti SR ako piata krajina v rámci Európskej únie. Jeho hodnotenie prišla na Slovensko predstaviť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po tom, čo ho Európska komisia pozitívne vyhodnotila a označila za ambiciózny dokument s proreformným nábojom, bol schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti. Ako tretia krajina v EÚ si Slovensko dokázalo nastaviť pravidlá a vyrokovať s Európskou komisiou všetky detaily, ako plán obnovy realizovať. Boli sme siedma krajina v Únii, ktorá si podala prvú žiadosť o platbu, ktorú sme aj v plnej výške obdržali. Druhú žiadosť o platbu si Slovensko podáva ako šiesta krajina v Európskej únii.

Viac..  Martin Hojsík: Vzácne kovy, na ktorých je EÚ závislá, získame ich lepšou recykláciou

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií. Spoločným cieľom všetkých opatrení je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie; efektívna verejná správa a digitalizácia. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.

Zoznam míľnikov v druhej žiadosti o platbu:

1.       reforma nakladania so stavebným odpadom

2.       podpora projektov na Muránskej planine a v Poloninách

3.       debarierizácia školských budov

4.       nový systém hodnotenia vedy

5.       jednoduchšie uznávanie vzdelania a odborných kvalifikácií

6.       lákanie domácich a zahraničných talentov

7.       reforma výskumu, vývoja a inovácií

8.       reforma siete nemocníc

9.       investičný plán v zdravotníctve

10.   reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti

11.   lákanie vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín

12.   reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou

13.   efektívnejšie finančné vyšetrovanie

14.   reforma verejného obstarávania

15.   podpora špičkových digitálnych technológií

16.   zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov

 

Aktuálny stav realizácie plánu obnovy spolu s oficiálnymi názvami míľnikov nájdete na webe plánu obnovy:

https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor/

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko spolnilo všetky podmienky, môže žiadať tretiu platbu z Plánu obnovy a obnovy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úspešne splnilo všetky míľniky Plánu obnovy …

Consent choices