peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia (EK) zverejnila usmernenie o využívaní verejno-súkromných partnerstiev (PPP) na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim. Jeho cieľom je zlepšiť všeobecné chápanie zainteresovaných strán o tom, čo sú PPP, a podľa možnosti podporiť ich úlohu v účinnom boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Dokument poskytuje usmernenie o hlavných črtách a súvisiacich príležitostiach, špecifických právnych aspektoch, ako aj pozorovaných osvedčených postupoch PPP. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

V ostatných rokoch sa PPP etablovali na výmenu strategických informácií, ako sú trendy v trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí a ukazovatele rizika financovania terorizmu, alebo prevádzkových informácií, ktoré súvisia napríklad s konkrétnymi prípadmi, známymi osobami a konkrétnymi transakciami.

Pri tvorbe dokumentu Komisia viedla verejné konzultácie so zainteresovanými stranami z verejného a súkromného sektora. Konzultovala pritom s členskými štátmi, agentúrami a orgánmi EÚ, akademickými organizáciami, výskumnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami (MVO) aj širokou verejnosťou.

Viac..  Švajčiarsko: Zelenskyj chce predložiť Rusku mierový návrh

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

peniaze

Prijatie nových pravidiel EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí

Európsky parlament prijal balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých …

Consent choices