Europa
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Staňte sa porotcom a rozhodnite o prvom Európskom hlavnom meste demokracie

Projekt Európske hlavné mesto demokracie je nová celoeurópska iniciatíva, ktorej cieľom je prispieť k budovaniu silnejšej demokracie v Európe. Kľúčovú úlohu v ňom zohráva 10 000 členná občianska porota. Jedinečnú príležitosť stať sa porotcom a rozhodnúť o historicky prvom Európskom hlavnom meste demokracie majú aj Slovenky a Slováci.

Rok 2022 je prvým ročníkom iniciatívy Európske hlavné mesto demokracie. Projekt vznikol ako reakcia na dlhodobý trend, ktorý možno pozorovať v Európe a prejavuje sa vzostupom autoritárskych politík, lídrov či postojov v regióne na úkor demokracie. Európska demokracia čelí v súčasnosti mnohým výzvam; viaceré z nich sa pritom v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine stali ešte akútnejšími. Projekt poukazuje na potenciál rozvíjať demokratické postupy a presadzovať nové formy demokratickej angažovanosti, ktoré dokážu posunúť Európu vpred.

Mestá ako inkubátory demokracie

Projekt pritom upriamuje pozornosť na mestá ako kľúčových aktérov, ktorí dokážu prinášať inovácie, nové nápady a slúžia ako inkubátory pre ďalší rozvoj demokracie. Cieľom projektu je prepájať európske mestá, podporovať zdieľanie osvedčených postupov a inšpirácií naprieč Európou a prispieť tak k budovaniu silnejšej demokracie v Európe. Úlohou Európskeho hlavného mesta demokracie bude v spolupráci s miestnymi partnermi zorganizovať širokú škálu aktivít a podujatí v oblastiach, ktoré majú podľa odborníkov priamy dosah na vývoj demokracie v mestách.

Viac..  Európska komisia na 80. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach

O Európskom hlavnom meste demokracie môžu rozhodnúť aj Slovenky a Slováci

Občianska angažovanosť je dôležitým pilierom demokracie. Kľúčovú úlohu v projekte preto zohráva občianska porota. 10 000 Európanov a Európaniek bude každý rok, počnúc týmto, vyberať Európske hlavné mesto demokracie. Porotcami sa môžu stať aj Slovenky a Slováci, ktorí majú viac ako 15 rokov. Majú tak jedinečnú príležitosť vyjadriť svoj názor a prispieť k budovaniu silnejšej demokracie v Európe.

Členstvo v porote pritom prináša rôzne výhody. Porotcovia môžu vyhrať vstupenky na podujatia v budúcom Európskom hlavnom meste demokracie, či rozvíjať schopnosti na rôznych voliteľných školeniach a workshopoch. Študenti si môžu pridať členstvo v porote a aktivity s tým spojené do svojho životopisu.

Porotcovia sa môžu prihlasovať do 18.11.2022 na tomto linku.

Viac informácií si môžete prečítať na oficiálnej stránke projektu.

O mam

Odporúčame pozrieť

automobily, eCall

Európske automobilky pravdepodobne stratia podiel na globálnom trhu

Európsky automobilový priemysel pravdepodobne stratí podiel na globálnom trhu, z čoho budú profitovať konkurenti z …

Consent choices