pollak
Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Peter Pollák: Nabíjacie stanice pre elektromobily každých 60km, občanov to motivuje pri kúpe auta

Poslanci EP: Nabíjacie stanice pre autá by mali byť k dispozícii každých 60 km

• Potrebné je rýchlejšie spúšťanie nabíjacích staníc na hlavných cestách EÚ
• Ľahko použiteľné a cenovo dostupné nabíjanie/čerpanie paliva
• Menej emisií v odvetví námornej dopravy

S cieľom pomôcť EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu chcú poslanci nabíjacie stanice pre automobily každých 60 km, vodíkové čerpacie stanice každých 100 km a menej emisií z lodí.

„Využívanie obnoviteľných a nízkouhlíkových palív v doprave musí ísť ruka v ruke s vytvorením verejne prístupnej infraštruktúry nabíjacích či čerpacích staníc. Občania tým budú viac motivovaní ku kúpe áut na alternatívny pohon a znížia sa tak emisie produkované spaľovacími motormi. Ich budovanie a umiestňovanie však musí prebiehať koordinovane a v spolupráci s regiónmi, ktorým musí byť za týmto účelom poskytnutá finančná pomoc,“ hovorí Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO, EPP/.

Parlament prijal pozíciu k návrhu pravidiel EÚ, ktorých cieľom je podnietiť zavádzanie nabíjacích a alternatívnych čerpacích staníc (napríklad elektrických alebo vodíkových) pre automobily, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie udržateľných vozidiel. Nové pravidlá sú súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030, ktorý je plánom EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Viac nabíjacích/čerpacích staníc

Poslanci súhlasili so stanovením minimálnych vnútroštátnych záväzných cieľov pre zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Členské štáty budú musieť do roku 2024 predložiť svoj plán o tom, ako tieto ciele dosiahnuť.

Podľa prijatého textu by do roku 2026 mal existovať aspoň jeden elektrický nabíjací park pre automobily každých 60 km pozdĺž hlavných ciest EÚ. Rovnaká požiadavka by sa vzťahovala na nákladné vozidlá a autobusy, ale len v rámci základnej siete TEN-T a s výkonnejšími stanicami. Budú existovať určité výnimky pre najvzdialenejšie regióny, ostrovy a cesty s veľmi nízkou premávkou.

Poslanci Európskeho parlamentu tiež navrhujú zriadiť viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest EÚ (každých 100 km v porovnaní s každými 150 km, ako to navrhuje Komisia), a to rýchlejšie (do roku 2028 namiesto do roku 2031).

Jednoduché nabíjanie

Alternatívne čerpacie stanice by mali byť prístupné pre všetky značky vozidiel a platby by mali byť jednoduché. Mali by uvádzať cenu za kWh alebo za kg a mali by byť cenovo dostupné a porovnateľné. Poslanci takisto chcú, aby sa do roku 2027 zriadilo prístupové miesto EÚ pre údaje o alternatívnych palivách s cieľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách a cenách na rôznych staniciach v celej Európe.

Viac..  Europarlament chce prísnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Udržateľné lodné palivá

Poslanci tiež prijali svoju pozíciu k návrhu pravidiel EÚ o využívaní palív z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových palív v námornej doprave. Parlament chce, aby odvetvie námornej dopravy znížilo emisie skleníkových plynov z lodí o 2 % od roku 2025, o 20 % od roku 2035 a o 80 % v roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2020 (Komisia navrhla zníženie o 13 % a 75 %).

To by sa vzťahovalo na lode nad 5000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube, v prístavoch EÚ alebo medzi nimi a na 50 % energie využitej pri plavbách, ak sa prístav odchodu alebo príchodu nachádza mimo EÚ alebo v jej najvzdialenejších regiónoch.

Poslanci Európskeho parlamentu si tiež stanovili cieľ, aby sa od roku 2030 používali 2 % palív z obnoviteľných zdrojov a aby kontajnerové lode a osobné lode využívali pobrežné zásobovanie elektrickou energiou počas kotvenia v hlavných prístavoch EÚ. Tým by sa výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch.

V záujme zabezpečenia súladu s pravidlami poslanci sú naklonení zavedeniu sankcií. Príjmy z nich by mali smerovať do Fondu pre oceány a prispievať k dekarbonizácii námorného sektora, energetickej efektívnosti a pohonným technológiám s nulovými emisiami.

Mandát na rokovanie o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá bol prijatý 485 hlasmi za, pričom 65 členov hlasovalo proti a 80 sa zdržalo hlasovania. V prípade pravidiel pre udržateľné lodné palivá 451 hlasovalo za, 137 členov bolo proti a 54 sa zdržalo hlasovania. Parlament je teraz pripravený začať rokovania s členskými štátmi.

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Európske mestá a obce musia byť silné. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices