europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci schválili rozpočet na 2023: zameranie na Ukrajinu, energetiku a obnovu

V budúcoročnom rozpočte EÚ poslanci zabezpečili lepšiu a účinnejšiu podporu pri riešení dôsledkov vojny na Ukrajine a procesu obnovy po pandémii.

V rámci dohody s členskými štátmi v pondelok 14. novembra získal Parlament na svoje priority 1,05 miliardy EUR nad rámec toho, čo Komisia pôvodne navrhla. Poslanci zvýšili finančné prostriedky na programy a politiky, ktoré považujú za nevyhnutné na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine a energetickej krízy, ako príspevok k obnove po pandémii a posilnili zelenú a digitálnu transformáciu v súlade s prioritami Parlamentu stanovenými v jeho usmerneniach na rok 2023.

Rozpočet na rok 2023 bol prijatý 492 hlasmi za, pričom 66 členov hlasovalo proti a 46 sa hlasovania zdržalo.

Dôsledky vojny na Ukrajine

Poslanci zabezpečili dodatočné finančné prostriedky na programy vrátane:

·  Erasmus + so 120 miliónmi EUR na podporu študentov a učiteľov z Ukrajiny,

·  Humanitárna pomoc získala o150 miliónov EUR viac,

·  Fond pre azyl, migráciu a integráciu získal 36,5 milióna EUR navyše,

·  Nástroj na riadenie hraníc a víz plus získal o 10 miliónov EUR viac,

·  Nástroj susedstva, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI – Globálna Európa) pre južné a východné susedstvo EÚ s 280 miliónmi EUR a

·  Vojenská mobilita s 58,8 miliónom EUR.

Energetika a klíma

Poslancom sa podarilo zvýšiť finančné prostriedky na posilnenie energetickej nezávislosti EÚ, na podporu občanom a malým a stredným podnikom pri platení vysokých účtov za energiu a zároveň podporiť ekologickú transformáciu a biodiverzitu. Programy s dodatočnou podporou zahŕňajú:

·  Výskumný program Horizont Európa (+ 10 miliónov EUR),

·  Nástroj na prepájanie Európy, z ktorého sa financuje výstavba vysoko kvalitných a udržateľných transeurópskych dopravných a energetických sietí (+ 103,5 milióna EUR),

·  Program LIFE v oblasti životného prostredia a klímy (+ 30 miliónov EUR).

Ponaučenia z pandémie: zdravie, lepšia pripravenosť, kultúra a hodnoty

Poslanci obnovili 200 miliónov EUR, ktoré Rada vyškrtla na program EU4Health, a získali ďalších 7,5 milióna EUR, pričom ich argumentom je, že pandémia COVID-19 ešte neskončila, čo má za následok potrebu podporovať vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti, aby sa stali odolnejšími. Medzi ďalšie priority, o ktoré Parlament bojoval a získal dodatočnú podporu, patria:

·  Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM, + 41,4 milióna EUR),

·  Program Kreatívna Európa (+ 7,5 milióna EUR),

·  Program Práva a hodnoty (+ 3 milióny EUR) a Európska prokuratúra (EPPO) (+ 2,5 milióna EUR).

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Vyhlásenia spravodajcov

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), predseda Výboru pre rozpočet povedal: „Okrem nevyhnutných a zjavne naliehavých výdavkov na dôsledky vojny na Ukrajine investujeme prostredníctvom rozpočtu na rok 2023 aj do oblastí, v ktorých EÚ môže priniesť skutočnú zmenu. Pri pohľade na náš úspech v rokovaniach by som tiež rád videl rozpočet, ktorý je presnejšie zameraný ako fragmentovaný, a ktorý ukazuje našu ambíciu urobiť z Európy lídra vo výskume, vývoji a inováciách.“ (Pozrite si video prejavu tu).

Nicolae Ştefănuță (RENEW, RO), hlavný spravodajca pre rozpočet EÚ na rok 2023 (pre oddiel III – Komisia) uviedol: „Práve teraz, niekde v Európe, matka používa sporák na varenie pre svoje deti len raz týždenne, aby nespotrebovala plyn, a študent zo Sibiu sa kvôli inflácii vzdáva plánov na štúdium vo Francúzsku. Aby sme pomohli našim občanom, bojovali sme za silnejší rozpočet v týchto rokovaniach a získali sme o 1 miliardu EUR viac, ako sa pôvodne plánovalo. Znamená to viac finančných prostriedkov na riešenie energetickej krízy, dôsledkov vojny na Ukrajine, zmeny klímy, verejného zdravia a posilnenia európskych práv a hodnôt. (Pozrite si video prejavu tu)

Niclas Herbst (EPP, DE), spravodajca pre ostatné sekcie povedal: „Som veľmi rád, že sme sa dokázali jasne zamerať na kybernetickú bezpečnosť pre inštitúcie EÚ a dosiahli skutočné investície s jasným záväzkom intenzívne spolupracovať v tejto oblasti v budúcnosti. Tieto rokovania ukazujú, že musíme byť schopní vidieť odraz budúcich výziev v prioritách rozpočtu.“ (Pozrite si video prejavu tu)

Súvislosti

Vzhľadom na potrebu riadiť prácu a opatrenia prijaté v priebehu niekoľkých rokov sa v rozpočte EÚ rozlišuje medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami (náklady na všetky právne záväzky uzavreté počas bežného rozpočtového roka, ktoré môžu mať dôsledky v nasledujúcich rokoch) a platobnými rozpočtovými prostriedkami (peniaze skutočne vyplatené počas bežného roka, prípadne na plnenie záväzkov prijatých v predchádzajúcich rokoch).

Približne 94 % rozpočtu EÚ je určených občanom, regiónom, mestám, poľnohospodárom a podnikom.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ by mali dosiahnuť dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu do konca roka

Lídri členských krajín EÚ v rámci samitu EÚ v Bruseli vyzvali ministrov, aby pokračovali v …

Consent choices