energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Posilnená politika rozširovania je najsilnejším geopolitickým nástrojom EÚ

Europoslanci vyzývajú EÚ, aby prekonala súčasný stav a obnovila proces rozširovania medzi členskými štátmi, ako aj v kandidátskych krajinách.

Vzhľadom na rastúcu hrozbu Ruska pre európsky mier a stabilitu zostáva posilnená politika rozširovania naďalej najsilnejším geopolitickým nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícii, tvrdia poslanci v odporúčaní prijatom na plenárnom zasadnutí v stredu.

Aby bola EÚ dôveryhodnejším a effektívnejším globálnym aktérom, mala by zreformovať svoje rozhodovacie postupy týkajúce sa pristúpenia nových členov, zrušiť potrebu jednomyseľnosti a nahradiť ju kvalifikovanou väčšinou. Poslanci tiež vyzývajú členské štáty, aby splnili záväzky EÚ voči krajinám západného Balkánu a Východného partnerstva a zabezpečili, aby kandidátskym krajinám namiesto plného členstva v EÚ neboli ponúknuté žiadne alternatívy.

Sankcionovať brzdenie reforiem, odmeňovať udržateľný pokrok

Poslanci požadujú, aby sa demokratická reforma a právny štát dostali do popredia procesu rozširovania spolu so zlepšeným monitorovaním, podávaním správ, hodnotením a podmienenosťou. V odporúčaní k novej stratégii EÚ pre rozširovanie, ktoré prijali poslanci, sa EÚ naliehavo vyzýva, aby zviditeľnila financovanie EÚ a jeho hmatateľné výsledky v krajinách zapojených do procesu rozširovania. Chcú tiež, aby EÚ pracovala na predchádzaní zasahovaniu tretích strán do politických, volebných a iných demokratických procesov týchto krajinách.

EÚ by zároveň mala zabezpečiť, že každá stagnácia alebo kroky späť v procese reforiem súvisiacich s člensvom v EÚ budú v reálnom čase sankcionované, mala by tiež odmeňovať kandidátske krajiny za dosiahnutie udržateľneho pokroku, a to aj ich postupom na jednotný trh EÚ. Požadujú jasné lehoty na ukončenie rokovaní s pristupujúcimi krajinami a trvajú na tom, že by mali skončiť najneskôr do konca súčasného desaťročia.

Viac..  Tusk označil voľby do EP za kľúčové pre bezpečnosť Poľska

Dôraz na zosúladenie zahraničnej politiky

Zdôrazňujúc, že je dôležité, aby EÚ uprednostnila zosúladenie pristupujúcich krajín so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, poslanci tvrdia, že prístupové rokovania so Srbskom by mali pokročiť len vtedy, ak krajina podporí sankcie EÚ voči Rusku a dosiahne významný pokrok v reformách súvisiacich s členstvom v EÚ.

Poslanci vítajú mimoriadne rýchle rozhodnutie Európskej rady o žiadostiach Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo v EÚ a vyzývajú tieto tri krajiny, aby pokročili v zásadných reformách. Parlament tiež víta podmienečné odporúčanie Komisie udeliť Bosne a Hercegovine štatút kandidátskej krajiny a vyzýva Európsku radu, aby čo najskôr nadviazala na toto odporúčanie.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Tonino Picula (S&D, HR) uviedol: „Toto zhromaždenie bolo vždy najvýznamnejším zástancom rozširovania. Prijatím pevných odporúčaní o tom, ako by sa mala vykonávať budúca politika rozširovania, môžeme opäť stanoviť tón a normy, ktoré Európskej únii umožnia rásť a prosperovať. Chceme zabezpečiť, aby EÚ zostala rozvíjajúcim sa spoločenstvom európskych štátov, ktoré sú otvorené pristsúpeniu podobne zmýšľajúcich demokracií, ktoré majú spoločné hodnoty a záujmy.

Odporúčanie bolo prijaté 502 hlasmi za, 75 členov hlasovalo proti a 61 sa hlasovania zdržalo.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Rozširovanie EÚ nás robí silnejšími

Najsilnejšia frakcia Európskeho parlamentu, Európska ľudová strana, má za sebou dôležitý kongres pred európskymi voľbami. …

Consent choices