Viktor ORBAN
Maďarský premiér Viktor Orbán. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia odporučila pozastavenie financovania Maďarska

Európska komisia (EK) navrhuje ďalej zadržiavať finančné zdroje pre Maďarsko. Po hodnotení krokov Budapešti na základe mechanizmu podmienenosti na ochranu rozpočtu Európskej únie (EÚ) pred porušovaním zásad právneho štátu uviedla, že sa rozhodla zachovať svoj septembrový návrh pozastaviť 65 % záväzkov pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur. Rada EÚ bude teraz o tejto záležitosti hlasovať, pričom má čas do 19. decembra. Na nadobudnutie platnosti pozastavenia finančných prostriedkov bude potrebná kvalifikovaná väčšina, uvádza EK na svojej webstránke.

Komisia konštatuje, že hoci Maďarsko uskutočnilo alebo realizuje viacero reforiem, nedokázalo primerane implementovať hlavné aspekty potrebných 17 nápravných opatrení dohodnutých v rámci všeobecného mechanizmu podmienenosti do 19. novembra, ako sa zaviazalo. Týkajú sa najmä efektívnosti novozriadeného úradu pre bezúhonnosť a postupu pri súdnom preskúmavaní rozhodnutí prokuratúry. Komisia dospela k záveru, že podmienky na uplatňovanie nariadenia zostávajú zachované a budú potrebné ďalšie zásadné kroky na odstránenie zostávajúcich rizík pre rozpočet EÚ v Maďarsku.

Viac..  EK víta dohodu o nových pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Výkonný orgán EÚ sa tiež v stredu rozhodol schváliť aj plán obnovy a odolnosti Maďarska, čo je podmienené úplnou a efektívnou implementáciou požadovaných míľnikov. To znamená, že žiadna platba v rámci plánu nie je možná, kým Maďarsko úplne a správne neimplementuje daných 27 „super míľnikov“. Do týchto míľnikov sú zahrnuté kľúčové inštitucionálne reformy na posilnenie právneho štátu v Maďarsku, ktoré sú súčasťou zmieneného plánu.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Bruno Le Maire

Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Zdroje na boj proti zmene klímy musia prichádzať zo súkromného sektora, keďže Francúzsko ani iné …

Consent choices