europsky parlament
PHOTO: © European Union-EP.

Týždeň v EP: Batérie, odlesňovanie, vplyv pandémie na deti, budúcoročná cena LUX 

Europoslanci sa tento týždeň pokúsia dohodnúť s Radou na nových pravidlách výroby a likvidácie batérií a legislatíve, ktoré má v EÚ zabrániť predaju výrobkov prispievajúcich k odlesňovaniu.

Zákonodarcovia tiež budú diskutovať o vplyve pandémie ochorenia COVID-19 na duševné zdravie detí a mladých ľudí, ako aj o ich študijných možnostiach v čase zatvorených škôl. V Európskom parlamente sa tento týždeň uskutoční aj záverečné podujatie Európskeho roka mládeže 2022 a koncom týždňa budú oznámená názvy piatich filmov, ktoré sa v roku 2023 budú uchádzať o Európsku filmovú cenu publika LUX.

Batérie: pokus o dosiahnutie dohody s ministrami krajín EÚ

Vyjednávači Európskeho parlamentu a českého predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ sa v piatok pokúsia dosiahnuť dohodu na finálnom znení budúcich pravidiel Únie upravujúcich dizajn, výrobu a likvidáciu batérií. Nová právna úprava by mala pomôcť EÚ v transformácii na obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo a zvýšiť konkurencieschopnosť a strategickú autonómiu Únie vo vzťahu ku krajinám za jej hranicami. Súčasťou legislatívneho návrhu sú aj opatrenia na zvýšenie udržateľnosti batérií a zjednodušenie ich odstraňovania zo samotných výrobkov, ako aj pravidlá týkajúce sa nakladania s odpadom.

Odlesňovanie: vyjednávania o nových pravidlách pre dovážané výrobky

Poslanci sa v pondelok pokúsia dosiahnuť dohodu s Radou (ministrov) EÚ aj o konečnom znení nariadenie o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. Nová legislatíva by zaviazala spoločnosti overovať, či nimi predávané produkty na trhu EÚ neboli vyrobené na odlesnenej pôde kdekoľvek vo svete (tzv. pravidlá náležitej starostlivosti). Navrhované pravidlá by znížili príspevok EÚ ku zmene klímy a k strate biodiverzity a spotrebitelia by zároveň získali garanciu, že nimi nakúpené výrobky neprispievajú k odlesňovaniu.

COVID-19: Dôsledky pandémie pre duševné zdravie detí a mládeže

Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a uzatvorených škôl na duševné zdravie detí a tínedžerov a s tým súvisiace podmienky vzdelávania žiakov na diaľku a situácia znevýhodnených mladých ľudí, ale aj očkovacie politiky v členských štátoch či ochrana práv detí budú vo štvrtok predmetom rozpravy na pôde Osobitného výboru EP pre pandémiu ochorenia COVID-19 (COVI). Cieľom osobitného výboru je zozbierať získané skúsenosti týkajúce sa reakcie na pandémiu a na ich základe vypracovať odporúčania do budúcnosti.

Viac..  Martin Hojsík o belgickom predsedníctve: Hlavnou úlohou bude zabezpečenie eurovolieb

Európsky rok mládeže: záverečné podujatie v EP

Pri príležitosti konca Európskeho roka mládeže 2022 sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli uskutoční záverečné podujatie. Približne 700 účastníkov vrátane poslancov, komisárov, predstaviteľov občianskej spoločnosti a množstva mladých ľudí by sa malo podieľať na tematických diskusiách o vzdelaní či duševnom zdraví. Mladí ľudia budú mať možnosť stretnúť sa s volenými zástupcami prijímajúcimi rozhodnutia na úrovni EÚ a diskutovať s nimi okrem iného aj o tohtoročných úspechoch.

Udelenie ceny publika LUX za rok 2023

Názvy piatich filmov, ktoré sa budú v rok 2023 uchádzať o Európsku filmovú cenu publika LUX, budú oznámené na 35. ročníku slávnostného odovzdávania Európskych filmových cien (European Film Awards) v Reykjavíku na Islande. Cena publika LUX podporuje distribúciu kvalitných európskych filmov zameraných na hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia – ľudská dôstojnosť, rovnosť, nediskriminácia, začlenenie, tolerancia, spravodlivosť a solidarita.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Tento týždeň v EP: Rozprava so šéfkou ECB či seminár o Európskom akte o slobode médií

Európski poslanci budú tento týždeň diskutovať s Christinou Lagarde o ekonomike a menových otázkach a …

Consent choices