umela inteligencia, robot
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Únia chce podporovať bezpečnú umelú inteligenciu

Rada Európskej únie (EÚ) prijala spoločnú pozíciu k aktu o umelej inteligencii. Cieľom je zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie uvedené na trh EÚ boli bezpečné a v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa základných práv a s hodnotami únie. Rada o tom informovala na svojej internetovej stránke.

„Umelá inteligencia má pre našu budúcnosť mimoriadny význam. Podarilo sa nám dosiahnuť krehkú rovnováhu, pomocou ktorej podporíme inovácie a zavádzanie technológií umelej inteligencie v celej Európe. Stane sa tak na jednej strane so všetkými výhodami, ktoré prináša, a na druhej strane za úplného dodržiavania základných práv našich občanov,“ uviedol podpredseda českej vlády pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš.

Návrh nariadenia Európska komisia predložila v apríli 2021. Návrh sa riadi prístupom založeným na riziku a stanovuje sa v ňom jednotný horizontálny právny rámec pre umelú inteligenciu, ktorého cieľom je zabezpečiť právnu istotu. Podporuje investície a inovácie v oblasti umelej inteligencie, posilňuje správu a riadenie a účinné presadzovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti základných práv a bezpečnosti a uľahčuje rozvoj jednotného trhu s aplikáciami umelej inteligencie.

Pokiaľ ide o zakázané praktiky v oblasti umelej inteligencie, v texte sa rozširuje zákaz používania umelej inteligencie na účely sociálneho hodnotenia aj na súkromných aktérov. Okrem toho ustanovenie zakazujúce používanie systémov umelej inteligencie, ktoré využívajú zraniteľnosti osobitných skupín osôb, sa najnovšie vzťahuje aj na osoby, ktoré sú zraniteľné vzhľadom na svoju sociálnu alebo ekonomickú situáciu.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

V prípade zákazu používania systémov diaľkovej biometrickej identifikácie v reálnom čase vo verejne prístupných priestoroch orgánmi presadzovania práva, sa v texte objasňujú ciele, pri ktorých je takéto použitie nevyhnutne potrebné na účely presadzovania práva a kedy by sa preto orgánom presadzovania práva malo výnimočne povoliť používanie takýchto systémov.

Prijatie spoločnej pozície umožňuje Rade EÚ začať rokovania s Európskym parlamentom po tom, ako europoslanci príjmu svoju vlastnú pozíciu, s cieľom dosiahnuť dohodu o navrhovanom nariadení.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Tri štáty EÚ sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie

Francúzsko, Nemecko a Taliansko sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie (UI), čo by …

Consent choices