europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Korupčný škandál: Poslanci trvajú na reformách v oblasti transparentnosti

Europarlament reagoval na nedávne obvinenia okamžitými zmenami a požiadavkami na opatrenia na odstránenie medzier v existujúcich pravidlách transparentnosti.

Po utorkovej rozprave Parlament prijal uznesenie o podozreniach z korupcie zo strany Kataru a širšej potrebe väčšej transparentnosti v inštitúciách EÚ, pričom 541 hlasovalo za, 2 hlasovali proti a 3 sa zdržali hlasovania.

Členovia Európskeho parlamentu sú zdesení nedávnymi obvineniami, že iní poslanci, bývalí poslanci a zamestnanci Parlamentu sú zapojení do korupcie, prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej organizácii, a podporujú plnú spoluprácu Parlamentu s prebiehajúcim vyšetrovaním konštatujúc, že interné systémy nedokázali zabrániť korupcii. Tiež odsudzujú údajné pokusy Kataru o korupciu, ktoré by predstavovali vážne zahraničné zasahovanie do európskej demokracie.

Okamžité pozastavenie všetkých legislatívnych prác týkajúcich sa Kataru

Ako okamžité opatrenie sa poslanci rozhodli pozastaviť všetku prácu na legislatívnych spisoch týkajúcich sa Kataru, najmä pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu a dohodu EÚ o leteckej doprave s Katarom, ako aj plánované návštevy, až kým sa veci nezjasnia. Tiež žiadajú, aby bola platnosť bezpečnostných preukazov pre predstaviteľov katarských záujmov pozastavená, až do objasnenia skutkov súdnym vyšetrovaním.

Reforma pravidiel Parlamentu

Snemovňa je znepokojená možnými konfliktmi záujmov spôsobenými „vedľajšou pracovnou činnosťou“, najmä ak niektorí poslanci pôsobia ako manažéri, vo vrcholových orgánoch alebo v poradných radách alebo ako konzultanti bánk, nadnárodných spoločností alebo verejne obchodovaných spoločností. Poslanci podporujú systém majetkových priznaní na začiatku a na konci každého mandátu. Tieto vyhlásenia by boli prístupné len príslušným orgánom a kontrolované v prípade opodstatnených obvinení.

Poslanci sa tiež zaväzujú zabezpečiť úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o ich dodatočné príjmy, a zakázať akékoľvek externé financovanie poslancov a zamestnancov politických skupín. Parlament sa bude snažiť zaviesť európsky zákaz darov z tretích krajín poslancom a politickým stranám a žiada Komisiu, aby na tento účel pripravila návrh. Na ukončenie mandátu poslanca by sa malo zaviesť „ochladzovacie obdobie“ s cieľom riešiť fenomén tzv. „javu otáčavých dverí“.

Viac..  Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre "bruselských byrokratov"

Poslanci chcú, aby bol register transparentnosti EÚ povinný, aby sa jeho pôsobnosť rozšírila na zástupcov tretích krajín a bývalých poslancov a aby došlo k jeho posilneniu s cieľom dôkladnejšieho overovania informácií. Na pomoc pri riešení iných súvisiacich otázok chcú zriadiť vyšetrovací výbor v nadväznosti na výsledky vyšetrovaní a súdnych konaní, aby preskúmal prípady korupcie a nevhodného konania tretích krajín a osobitný výbor, ktorý identifikuje nedostatky v rámci Parlamentu a predloží návrhy reforiem. Okrem toho by medzi úlohy podpredsedu Parlamentu malo pribudnúť overovanie integrity a boj proti korupcii a zahraničnému zasahovaniu.
Uznávajúc, že spriatelené parlamentné skupiny musia byť riadne regulované a monitorované, ak majú naďalej existovať, poslanci poverili kvestorov, aby uplatnili existujúce pravidlá a zostavili prístupný a aktuálny register. Tiež žiadajú zverejňovanie informácií o „legislatívnej stope“ pre navrhované texty a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Spolupráca s ostatnými inštitúciami a agentúrami EÚ

Parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby konečne predložila návrh na zriadenie nezávislého etického orgánu, ktorý Parlament navrhol v septembri 2021, a odporúča zlepšenia služobného poriadku EÚ s cieľom zosúladiť ho so smernicou o oznamovateľoch, ktorú bude vykonávať aj interne. Zdôrazňuje sa v ňom aj úloha Európskej prokuratúry, Eurojustu, Europolu a agentúry EÚ pre boj proti podvodom OLAF a vyzýva na ďalšie posilnenie kapacít a spolupráce Európskej prokuratúry a úradu OLAF, ako aj na spoločné pravidlá boja proti korupcii pre členov a zamestnancov inštitúcií EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Od začiatku volebného mandátu presadzujem transparentnejšie fungovanie Európskeho parlamentu

Obrana demokratických inštitúcií a integrity Parlamentu pred zasahovaním • výzva na väčšiu transparentnosť, integritu a …

Consent choices