ukrajina
Budovy Európskeho parlamentu v Bruseli nasvietené do farieb Ukrajiny. PHOTO: European Union 2022.

Prieskum Eurobarometra: podpora Ukrajiny zo strany občanov EÚ je stabilná

Občania EÚ si naďalej myslia, že demokracia je najdôležitejšia hodnota, ktorú by mal Parlament chrániť. 72 % respondentov vníma členstvo svojej krajiny v Únii ako prospešné.

Občania EÚ považujú za najdôležitejšie hodnoty demokraciu, ľudské práva a slobodu slova. Zároveň vyzývajú Európsky parlament, aby chránil tieto hodnoty, na ktorých je založená Európska únia (EÚ). Toto sú iba niektoré z kľúčových záverov jesenného prieskumu Eurobarometra 2022, ktorého výsledky boli dnes zverejnené.

Z prieskumu, ktorý bol vykonaný od 12. októbra do 7. novembra 2022 vyplýva, že 74 % občanov EÚ schvaľuje kroky Únie na podporu Ukrajiny po ruskej invázii. Vo všetkých členských krajinách vyjadrilo viac občanov súhlas s podporou EÚ voči Ukrajine, a to najviac vo Švédsku (97 %), Fínsku (95 %), v Holandsku (93 %), Portugalsku (92 %) a Dánsku (92 %). Na Slovensku kroky Únie na podporu Ukrajiny schvaľuje 49% opýtaných. Podpora konkrétnych opatrení EÚ, ako sú sankcie proti ruskej vláde alebo finančná, vojenská či humanitárna podpora Ukrajiny, zostáva aj po desiatich mesiacoch od začiatku vojny v rámci EÚ rovnako vysoká a je na úrovni 73 %, na Slovensku je to 47%.

Najnovší parlamentný prieskum Eurobarometra potvrdil, že Európania sú naďalej pevne odhodlaní podporovať nielen Ukrajinu, ale aj hodnoty, na ktorých stojí Európska únia. Na otázku, ktoré hodnoty by mal Európsky parlament brániť v prvom rade, uviedlo najviac opýtaných (36 %) demokraciu, potom nasledovala ochrana ľudských práv v EÚ a vo svete (29 %) a sloboda slova a myslenia (28 %). Občania si želajú ochranu a obranu týchto základných hodnôt EÚ ako v Únii, tak aj za jej hranicami. tie isté hodnoty Od nevyprovokovanej a neodôvodnenej invázie ruských vojsk na Ukrajinu bránia tieto isté hodnoty každý deň aj obyvatelia Ukrajiny.

Roberta Metsola výsledky prieskumu uvítala týmito slovami: „Ruská agresia spôsobuje obrovské ľudské utrpenie a hromadné ničenie. Odvaha a nezlomnosť Ukrajincov zoči-voči tomuto teroru je neuveriteľná. Najlepšia odpoveď a podpora, akú môžeme poskytnúť ako Európska únia, je európska solidarita a európska jednota. Ukrajinci môžu počítať s neochvejnou podporou zo strany Európskeho parlamentu.“

Viac..  Európski politici privítali odporúčanie EK o Ukrajine a Moldavsku, Zelenskyj netají nadšenie

Dôsledky ruskej vojny na Ukrajine sú mimoriadne citeľné aj pre európskych občanov. Práve vzhľadom na prebiehajúcu vojnu a jej dosah sa takmer dve tretiny obyvateľov EÚ – 65 % – domnievajú, že ich život sa zmení, čo je nárast o 4 percentuálne body (p. b.) oproti aprílu/máju 2022.

Občania zároveň vnímajú skutočnú hodnotu členstva v Európskej únii: až 72 % Európanov je toho názoru, že ich krajina z členstva v Únii profituje. Na otázku, čo je hlavným dôvodom, pre ktorý si to myslia, respondenti najčastejšie uviedli prínos Únie k zachovaniu mieru a posilňovaniu bezpečnosti (36 %, resp. o 6 p. b. viac v porovnaní s novembrom/decembrom 2021). Najvyšší nárast bol pritom zaznamenaný v Lotyšsku (+ 16 p. b.), Litve (+ 15 p. b.), Estónsku (+ 12 p. b.), Holandsku (+ 13 p. b.), na Malte (+ 11 p. b.) a v Poľsku (+ 11 p. b.). V týchto výsledkoch sa prejavuje vplyv ruskej vojny na Ukrajine. Okrem toho respondenti poukázali aj na prospešnosť spolupráce medzi krajinami EÚ (35 %, + 3 p. b.) a prínos EÚ k hospodárskemu rastu krajiny (30 %, =).

Prehľad výsledkov sa nachádza tu.

Súvislosti

Jesenný prieskum Eurobarometra 2022 realizovala pre Európsky parlament agentúra Kantar od 12. októbra do 7. novembra vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum prebiehal prostredníctvom osobného rozhovoru (a v Českej republike a Dánsku pomocou videorozhovoru). Celkovo bolo vykonaných 26 443 rozhovorov. Výsledky EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov jednotlivých krajín.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices