Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Program Erasmus+: 35. výročie oslávilo výsledky i budúcnosť programu

V Bruseli sa konalo posledné podujatie na oslavu jubilejného 35. roku programu Erasmus+. Program Erasmus+ bol vytvorený v roku 1987 a medzičasom poskytol možnosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať či pôsobiť ako dobrovoľník v zahraničí takmer 13 miliónom ľudí. V nasledujúcich rokoch umožní mnohým ďalším učiť sa a zapájať sa do nadnárodných projektov.

Na stredajšom podujatí sa účastníci podelia so svojimi skúsenosťami, dojmami i názormi na minulosť a budúcnosť programu. Svoju účasť prisľúbil podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života, Margaritis Schinas a komisárka pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Marija Gabrielová, ako aj predsedníčka výboru pre kultúru v Európskom parlamente Sabine Verheyenová a český minister vzdelávania, mládeže a športu Vladimír Balaš.

Zakladatelia programu, účastníci a zamestnanci pracujúci na národnej či európskej úrovni programu Erasmus+ sa zapoja do rozmanitých tematických skupín a workshopov venovaných okrem iného prioritám programu, osvedčeným postupom a dejinám programu. Záver podujatia bude venovaný výstave fotografií mladých ľudí, ktorí využili cestovné poukazy DiscoverEU, ako aj umeleckému predstaveniu.

Rovnako je dnešné podujatie príležitosťou predstaviť výročnú správu programu Erasmus+ za rok 2021 a sprostredkovať poznatky o vplyve novozavedených činností. Podľa správy Erasmus+ len v roku 2021, a to napriek náročnému globálnemu kontextu, podporil takmer 19 000 projektov s účasťou vyše 70 000 organizácií. Vďaka tomu mohlo študijný pobyt v zahraničí absolvovať vyše 648 000 učiacich sa, zamestnancov a mladých ľudí a medzi nimi 65 000 osôb s nedostatkom príležitostí. Je to jasným znakom, že program naďalej obohacuje každodenný život občanov Európy i ľudí za jej hranicami a teší sa narastajúcemu počtu účastníkov. Toto celodenné podujatie možno sledovať aj online. Je posledným z radu osláv zorganizovaných na európskej úrovni i v krajinách pridružených k programu. Osobitná webová stránka venovaná 35. výročiu uvádza kľúčové údaje a svedectvá bývalých účastníkov programu Erasmus+.

Program Erasmus+ v roku 2023 bude v nadväznosti na Európsky rok mládeže naďalej zabezpečovať, aby sa v Európskej únii i za jej hranicami venovala pozornosť názorom a záujmom mladých ľudí. Na to zvýši počet aktivít pre mladých ľudí financovaných z jeho zdrojov. Okrem toho, že program podnecuje aj projekty na podporu zelenej transformácie vo všetkých sektoroch vzdelávania, takisto podporuje úsilie o uhlíkovú neutralitu, keďže propaguje udržateľné spôsoby dopravy a environmentálne zodpovedné správanie.

Zároveň budú jeho projekty a činnosti podporovať záväzok EÚ voči zlepšovaniu zručností a rekvalifikácii, čím zabezpečia cenný príspevok k plánu vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností.

Súvislosti

Erasmus+ bol vytvorený v roku 1987, keď poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu 3 000 univerzitným študentom. V priebehu rokov sa výrazne zmenil: nepretržite sa modernizoval, rozširoval a otváral aj pre krajiny, ktoré na počiatku neboli doň zapojené. V roku 2014 sa program premenoval na Erasmus+, aby aj jeho názov zachytával skutočnosť, že sa rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Odvtedy ponúka ľuďom všetkých vekových kategórií príležitosti objavovať iné krajiny, pretože sú doň zapojené rozmanité účastnícke organizácie.

Viac..  Vestagerová dočasne opúšťa eurokomisiu, chce šéfovať Európskej investičnej banke

Dnes je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 13 miliónov ľudí. Ponúka príležitosti na spoluprácu a mobilitu v školskom vzdelávaní pre žiakov i učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a aj pre športových trénerov (od roku 2023).

Po ruskom útoku na Ukrajinu program Erasmus+ zaručil čo najväčšiu možnú flexibilitu pri realizácii projektov v snahe poskytnúť podporu ukrajinským žiakom a študentom, ako aj vyučujúcim. V období 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur, ktoré dopĺňa ďalších 2,2 miliardy eur z externých nástrojov EÚ. Plánuje podporiť ešte viac účastníkov a projektov v Európe i za jej hranicami. V súčasnom programovom období sa doň začlenila aj iniciatíva DiscoverEU. Vďaka mimoriadnemu financovaniu poskytnutému v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 táto novinka znamená, že na rok 2022 je k dispozícii 70 000 cestovných poukazov.

Každý verejný či súkromný orgán pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových žiadostí požiadať o financovanie. Pomoc pritom poskytujú národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2023 bola otvorená 23. novembra 2022. Program Erasmus+ s ročným rozpočtom vo výške 4,2 miliardy EUR zintenzívnil v roku 2023 podporu začleňovania, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ i na medzinárodnej úrovni. Od roku 2023 bude zahŕňať nové opatrenie na podporu športových trénerov: umožní im účasť na projektoch mobility, čo rozšíri možnosti cezhraničnej spolupráce a učenia sa priamo aj na miestne športové organizácie a ich zamestnancov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: 159 projektov na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania na celom svete

Komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít …

Consent choices