Podpora Ukrajiny. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Holodomor: Europarlament uznal sovietske vyhladovanie Ukrajincov za genocídu

Europoslanci vyjadrujú poľutovanie nad tým, že 90 rokov po Holodomore sa Rusko opäť dopúšťa strašných zločinov na Ukrajine. V uznesení prijatom vo štvrtok Európsky parlament uznal hladomor, ktorý spôsobil sovietsky režim na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933, známy ako Holodomor, za genocídu. Poslanci dôrazne odsudzujú tieto činy, ktoré viedli k úmrtiam miliónov Ukrajincov, a vyzývajú všetky krajiny a organizácie, ktoré tak ešte neurobili, aby ich nasledovali a uznali Holodomor za genocídu.

Minulé odkazy na súčasnosť

Podľa Parlamentu glorifikácia totalitného sovietskeho režimu a oživenie kultu sovietskeho diktátora Josifa Stalina viedli k tomu, že Rusko je dnes štátnym sponzorom terorizmu. Poslanci tiež odsudzujú hrozné zločiny, ktoré dnes Rusko opäť pácha voči ukrajinskému ľudu, ako napríklad cielené ničenie ukrajinskej civilnej energetickej infraštruktúry počas zimy.

Odkazujúc na sovietsku minulosť obsahuje uznesenie obvinenia voči súčasnému ruskému režimu z porušovania zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, zo snahy zlikvidovať Ukrajinu ako národný štát a zničiť identitu a kultúru jej ľudu. Odsudzuje tiež skutočnosť, že prebiehajúca vojna spôsobila celosvetovú potravinovú krízu, pričom Rusko zničilo a rabovalo ukrajinské obilie a komplikovalo zabezpečenie jeho vývozu do najodkázanejších krajín sveta.

Okrem toho poslanci chcú, aby EÚ a tretie krajiny zvýšili informovanosť o udalostiach Holodomoru a iných zločinoch spáchaných sovietskym totalitným režimom a odsúdili súčasný ruský režim za manipuláciu s historickou pamäťou na účely vlastného prežitia, Parlament vyzýva Ruskú federáciu ako hlavného nástupcu Sovietskeho zväzu, aby sa ospravedlnila za tieto zločiny.

Uznesenie bude k dispozícii v plnom rozsahu tu. Bolo prijaté 507 hlasmi za, pričom 12 bolo proti a 17 sa hlasovania zdržalo.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Nedostatok potravín sa síce počas hladomoru týkal aj Sovietskeho zväzu, no na Ukrajine bol oveľa vážnejší a vyžiadal si milióny obetí. Zapríčinili to politické rozhodnutia Stalina a sovietskych politikov, ktorí tak chceli eliminovať ukrajinské hnutie nezávislosti. Dnes, keď je svetová pozornosť zameraná na Ukrajinu, je vhodný čas na to, aby boli milióny mŕtvych Ukrajincov uznaní ako obete genocídy kvôli ich ukrajinskej národnosti. Som rád, že moja frakcia európskych ľudovcov vyzve Ruskú federáciu ako nástupcu Sovietskeho zväzu, aby uznala holodomor ako genocídu a ospravedlnila sa zaň.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Ani nie storočie od krutého hladomoru na Ukrajine, ktorý spôsobil Sovietsky zväz, pociťujú Ukrajinky a Ukrajinci násilie ruského agresora. Odpoveď Ukrajiny je od februára tohto roku konzistentne odvážna a jednoznačná. Uznanie Holodomoru za genocídu je veľmi dôležitým signálom, že nám v Európe nie je minulosť ani súčasnosť Ukrajiny ľahostajná. A tiež, že chceme Ukrajine pomôcť vymaniť sa z ruskej agresie a spolupracovať na jej budúcnosti v mieri.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Vyjadrujem solidaritu s ukrajinským ľudom pri príležitosti 90. výročia tragického Holodomoru v rokoch 1932 – 1933. Genocída je vždy neprípustná a treba ju odsúdiť.“

Viac..  Komisia navrhuje opatrenia na zlepšenie dostupnosti diagnostiky in vitro

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Totalitné režimy majú na svedomí hrôzy s miliónmi mŕtvych. Vo svete, aj v Európe. Nech je aj dnešná spomienka na obete ukrajinského Holodomoru mementom nikdy viac nedopustiť takéto zverstvá. O to viac dnes, v kontexte ukrutnej ruskej agresie na Ukrajine, ktorá čelí existenčnému zápasu o svoju slobodu.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Nechať vyhladovať milióny ľudí a to všetko za účelom presadzovania si svojvôle, ako sa tomu dialo na Ukrajine pod taktovkou Stalina, je jednou z najzvrátenejších a najcynickejších foriem zabíjania. Je to zločin proti ľudskosti, ktorý by mal byť označený za genocídu. O týchto temných dejinách je nutné zvyšovať povedomie, aj v kontexte prebiehajúcej agresie Ruska na Ukrajine.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Aj napriek tomu, že hlavnými protagonistami vyhladovania roľníkov, nesúhlasiacich s kolektivizáciou, a to tak na území na vtedajšej Ukrajinskej zväzovej republiky ako aj na území Ruskej zväzovej republiky, ale aj iných zväzových republikách vtedajšieho Sovietskeho zväzu, boli Gruzínec J.V.Džugašvili (Stalin), Lavrentij Pavlovič Berija a predovšetkým ukrajinský boľševik, Lazar Mojsejevič Kaganovič, nebolo by správne a objektívne konštatovať, že genocídu spôsobili Gruzínci alebo Ukrajinci. Proti takému systému genocídy sa postavil vtedy boľševik, filozof Moskovčan Bucharin, ktorý bol neskôr popravený. Je potrebné uznať za genocídu akékoľvek konanie akéhokoľvek politického systému, teda aj konania boľševikov na území vtedajšieho ZSSR, ale aj genocídu obyvateľov Leningradu počas blokády zo strany fašistického Nemecka, pokiaľ sa politický systém usmrtením ľudí snaží dosiahnuť svoje politické ciele.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Deväťdesiat rokov po hladomore na Ukrajine, ktorý majú na svedomí sovietski funkcionári z Moskvy, dnes Putin bombarduje nemocnice, školy a elektrárne. Jeho cieľom je spôsobiť počas zimy ďalšiu humanitárnu katastrofu. Európska únia bude na ruské kroky reagovať a tiež pomáhať trpiacim Ukrajincom.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Z dnešného pohľadu holodomor na Ukrajine predstavuje historicko-politickú klasifikáciu genocídy a ja som rád, že sa to v Európskom parlamente nebojíme nazvať pravým menom, rovnako ako naposledy, keď Európsky parlament označil Rusko ako štát podporujúci terorizmus. Rozpoznaním zločinov proti ľudskosti je predpokladom úspešného boja proti nim, vyvodenia spravodlivosti a predchádzania podobným zverstvám v budúcnosti.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Ukrajina

EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Komisia  oznámila počiatočnú humanitárnu pomoc vo výške 83 miliónov eur na podporu ľudí postihnutých vojnou …

Consent choices