Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovenské čerpanie eurozdrojov v období 2014 až 2020 sa približuje k 11 miliardám eur

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 ku koncu minulého roka 10,88 mld. eur. Predstavuje to 64,82 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,78 mld. eur. Vyplýva to z najnovších údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Využívanie európskych zdrojov vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, oproti koncu vlaňajšieho novembra medzimesačne vzrástlo o viac ako 376 mil. eur a miera o 2,25-percentuálneho bodu. Od konca roka 2021 do záveru roka 2022 sa čerpanie eurofondov zvýšilo o 2,6 mld. eur, resp. o 31,35 % a podiel o vyše 15 percentuálnych bodov.

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu roka 2022 dosiahlo 1,86 mld. eur, čiže zhruba 62 % z plánovaných vyše 3 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ predstavovali 16,15 mld. eur, teda 96,25 % z celkovej alokovanej sumy. Riadiace orgány jednotlivých programov sprístupnili v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z eurozdrojov 23,5 mld. eur, čo celkovú alokáciu prevyšuje o viac než 40 %.

Nadpriemernú úroveň využívania prostriedkov EÚ malo v závere minulého roka stále päť programov – Technická pomoc cez 93 %, Interact III takmer 90 %, Efektívna verejná správa vyše 80 %, Ľudské zdroje nad 79 % a Interreg V-A Slovensko – Česko viac ako 70 %. Pod priemernou úrovňou ostávalo šesť programov – Interreg V-A Slovensko – Rakúsko s takmer 65 %, Integrovaná infraštruktúra a Kvalita životného prostredia s vyše 63 %, Program rozvoja vidieka využil skoro 56 %, Integrovaný regionálny operačný program (IROP) takmer 54 % a Rybné hospodárstvo zhruba 26,5 %.

Viac..  R. Holzmann: ECB infláciu ešte neporazila, možno bude musieť opäť zvýšiť sadzby

Pôvodná alokácia európskych prostriedkov pre programové obdobie 2014 až 2020 bola navýšená o zdroje z iniciatívy REACT- EU proti následkom pandemickej krízy v dvoch fázach spolu v objeme vyše 722 mil. eur. Navýšené boli alokácie troch operačných programov – Ľudské zdroje o viac ako 383 mil. eur, IROP takmer o 236 mil. eur a Efektívna verejná správa o 103 mil. eur. V súvislosti s predĺžením programového obdobia pre Program rozvoja vidieka do 31. decembra 2022 bola zároveň navýšená alokácia pre tento program o vyše 716 mil. eur.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

rudolf

Ján Rudolf: 22 miliárd z EÚ je posledná šanca pre Slovensko

Slovensko je extrémne závislé na eurofondoch, pretože takmer všetky investície vo verejnom sektore sú spolufinancované …

Consent choices