google
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Google sa zaviazal dodržiavať pravidlá EÚ

Spoločnosť Google sa zaviazala vykonať vo viacerých svojich produktoch a službách zmeny, aby zladila svoje praktiky s právom Európskej únie (EÚ). Týkajú sa najmä nedostatočnej transparentnosti a nejednoznačných informácií pre spotrebiteľov. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia.

V roku 2021 Google vstúpil do dialógu so sieťou spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktorú koordinuje Európska komisia a vedie holandský Úrad pre spotrebiteľov a trhy a belgické Generálne riaditeľstvo pre hospodársku inšpekciu. Na základe tohto dialógu Google súhlasil, že vyrieši otázky, ktoré orgány vzniesli. Takisto súhlasil, že začne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a zavedie zmeny na svojich stránkach Google Store, Google Play Store, Google Hotels a Google Flights.

„Takmer tri roky od vypuknutia pandémie COVID-19 a lockdownov ešte stále každodenne pozorujeme, ako rastie počet spotrebiteľov, ktorí sa spoliehajú na internet, keď si chcú rezervovať dovolenku, nakúpiť alebo prečítať recenziu. Spotrebitelia EÚ majú právo na zrozumiteľné a úplné informácie, aby mohli robiť informované rozhodnutia. Z tohto hľadiska sú prísľuby od Googlu krok správnym smerom. Vyzývame Google, aby začal úplne dodržiavať nariadenie o geografickom blokovaní a zaručil, aby spotrebitelia mohli požívať rovnaké práva a prístup k tomu istému obsahu bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú,“ uviedol v tejto súvislosti komisár pre spravodlivosť Didier Reynders.

Google sa na základe dialógu zaviazal obmedziť svoju možnosť robiť jednostranné zmeny pri objednávkach, pokiaľ ide o cenu alebo stornovanie. Takisto prisľúbil vytvoriť e-mailovú adresu, ktorú budú môcť používať výhradne orgány na ochranu práv spotrebiteľov na nahlasovanie nezákonného obsahu a žiadosti o jeho rýchle odstránenie. Okrem toho spoločnosť súhlasila s viacerými zmenami na spomenutých stránkach.

Viac..  Organizácie európskej siete BEUC podávajú sťažnosť na platformu Temu

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) bude aktívne monitorovať plnenie týchto záväzkov a vnútroštátne orgány budú monitorovať a presadzovať dodržiavanie predpisov v prípadoch, kde pochybnosti pretrvávajú. Pôjde konkrétne o jednu praktiku, pri ktorej Google ešte úplne nedodržiava nariadenie o geografickom blokovaní. Spoločnosť totiž uplatňuje technické obmedzenia na používanie aplikácií, ktoré by inak boli v krajine, v ktorej sa používateľ dočasne nachádza, bežne dostupné. Google objasnil, že používatelia môžu zmeniť svoju krajinu pobytu raz za rok, ak chcú získať prístup k miestnym aplikáciám a hrám v inom členskom štáte. Táto zmena však môže viesť k strate získaného obsahu a platného kreditu, čo podľa nariadenia o geografickom blokovaní porušuje pravidlá.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices