nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: redakcia/red.

L. Ď. Nicholsonová vyzvala európske inštitúcie, aby konali v prípade ekologickej záťaže v bratislavskej Vrakuni

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová vyzvala európske inštitúcie k okamžitému zákroku vo vzťahu k ekologickej záťaži pri zásobárni pitnej vody na Žitnom ostrove. Urobila tak z dôvodu politických špekulácií a politických vojen. Ako ďalej píše v liste adresovanom Európskej komisii a Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov je bývalá skládka priemyselného odpadu z chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorá ohrozuje spodné vody.

Má rozlohu približne 4,65 hektára, na ktorej je asi 120-tisíc kubických metrov vysoko toxického odpadu. „Vyvážali ho tam z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia bez toho, že by sa podložie upravilo proti presakovaniu látok do pôdy. V roku 1980 bola skládka zavezená zeminou,“ napísala v liste.

Dodala, že prítomnosť vysoko nebezpečného toxického odpadu bola na uvedenej skládke potvrdená geologickým prieskumom environmentálnej záťaže, ktorú v júli 2015 uskutočnila spoločnosť Dekonta Slovensko. „V správe sa uvádza, že výsledky analýz zemín a podzemných vôd preukázali vysoko prekročené prípustné koncentrácie pesticídov a herbicídov, pričom väčšina znečisťujúcich látok je rozšírená v najbližšom okolí skládky,“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová. Zároveň sa v správe podľa nej konštatovalo, že niektoré látky ako chloridazony či prometrýn sa šíria v smere prúdenia podzemnej vody na väčšie vzdialenosti a dostávajú sa do metských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice až po Most pri Bratislave.

„Rovnako z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že prítomnosť nebezpečných chemických látok, najmä viacerých pesticídov, prchavých chlórovaných uhľovodíkov, ale aj ropných látok, respektíve anorganických zložiek, ako je arzén, nikel, sírany bola potvrdená aj v nasledujúcich analýzach vzoriek Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra,“ informovala europoslankyňa. Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že príprava projektu sanácie bývalej skládky odpadu, ktorá má spočívať vo vybudovaní podzemnej tesniacej steny, aby sa zdroj znečistenia odizoloval od okolitého prostredia, trvala roky. Pre túto činnosť však už bolo vydané územné s stavebné povolenie s termínom realizácie prác do júna 2023. Taktiež bolo podľa europoslankyne ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa prác a pripravené finančné prostriedky.

Viac..  Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

„Z nedávno medializovaných informácií je už dnes zrejmé, že k sanácií tejto nebezpečnej starej environmentálnej záťaže v najbližšom čase nedôjde, keďže sanačné práce neboli neboli ku dnešnému dňu ani začaté, pretože štát nie je vlastníkom všetkých pozemkov, na ktorých sa nachádza táto skládka,“ napísala europoslankyňa. Dodala, že ide o neakceptovateľný a neospravedlniteľný stav, ktorý nemôže mať miesto v EÚ založenej na vysokej ochrane zdravia ľudí a životného prostredia.

(SITA)

O mam

Consent choices