EÚ a Ukrajina, solidarita. Vlajky EÚ. PHOTO: © European Union 2022

Europoslanci: Práca na budúcnosti Ukrajiny sa musí začať už teraz

Pred samitom EÚ – Ukrajina poslanci potvrdili svoj záväzok voči členstvu Ukrajiny v EÚ a opätovne zdôraznili potrebu prístupového procesu založeného na zásluhách.

Parlament prijal uznesenie, v ktorom podrobne opísal svoje očakávania v súvislosti so samitom politických lídrov EÚ a Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil 3. februára v Kyjeve. Vzhľadom na perspektívu členstva Ukrajiny v EÚ sa v texte požaduje, aby EÚ „pracovala na začiatku prístupových rokovaní a podporila plán, v ktorom sa načrtnú ďalšie kroky na umožnenie vstupu Ukrajiny na jednotný trh EÚ“. V nadväznosti na formálnu žiadosť krajiny z 28. februára 2022 poslanci opätovne potvrdili svoj záväzok voči budúcemu členstvu Ukrajiny v EÚ a zdôraznili, že pristúpenie je proces založený na zásluhách, ktorý zahŕňa dodržiavanie príslušných postupov, plnenie reforiem súvisiacich s EÚ a prístupových kritérií. Zároveň vyzývajú ukrajinské orgány, aby čo najskôr zaviedli podstatné reformy na účinné zosúladenie s kritériami členstva v EÚ.

EÚ by mala zvýšiť svoju podporu Ukrajine

Parlament naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby zvýšili a urýchlili svoju vojenskú pomoc pre Kyjev, najmä pokiaľ ide o poskytnutie zbraní, ale aj zásadnú politickú, hospodársku, infraštruktúrnu, finančnú a humanitárnu podporu. Vyzýva tiež vedúcich predstaviteľov na nadchádzajúcom samite EÚ – Ukrajina, aby uprednostnili komplexný balík obnovy pre Ukrajinu. Tento balík sa musí zamerať na pomoc a obnovu v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Podpora by ďalej mala pomôcť naštartovať hospodársky rast na Ukrajine po vojne. S ohľadom na potreby súvisiace s obnovou Ukrajiny sa v uznesení opakuje výzva Parlamentu na použitie zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ako aj aktív ruských oligarchov na financovanie povojnovej rekonštrukcie.

Viac..  EÚ má dohodu, že výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu v prospech Ukrajiny

EÚ musí podniknúť tvrdšie kroky proti Moskve

Zdôrazňujúc dôležitosť toho, aby krajiny EÚ naďalej preukazovali jednotu v súvislosti s ruskou agresiou, poslanci vyzývajú členské štáty, aby čo najskôr prijali desiaty balík sankcií voči Moskve a aby neustále a proaktívne navrhovali nové sektory a jednotlivcov na zacielenie.

Parlament tiež vyzval na sankcie voči spoločnostiam ako Lukoil a Rosatom, ktoré sú stále prítomné na trhu EÚ. Úradníci zapojení do širokej škály nezákonných činností vrátane nútených deportácií a správy falošných referend na okupovanom ukrajinskom území by tiež mali podliehať sankciám. V uznesení sa napokon opakuje výzva poslancov na okamžité a úplné embargo na dovoz fosílnych palív a uránu z Ruska do EÚ a na úplné ukončenie projektov plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori.

Znenie bolo prijaté 489 hlasmi za, pričom 36 členovia hlasovali proti a 49 sa zdržali hlasovania.

O mam

Odporúčame pozrieť

Landsbergis: EÚ sa musí vysporiadať s maďarskými systematickými obštrukciami

Maďarsko systematicky blokuje snahu Európskej únie o podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku. V pondelok …

Consent choices