Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Tento týždeň v EP: Fit for 55, akt o údajoch a európska digitálna identita

Právne normy týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov, trhu s plynom a vodíkom a stanovovania cien uhlíka budú tento týždeň dominovať hlasovaniam vo výboroch Európskeho parlamentu.

Europoslanci sa na pôde výborov budú zaoberať aj aktom EÚ o údajoch a európskou digitálnou identitou. V priebehu týždňa zasadnú aj jednotlivé poslanecké kluby, aby sa pripravili na nasledujúce plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. – 16. februára v Štrasburgu.

Fit for 55: energetická hospodárnosť budov, trh s plynom a vodíkom, ceny uhlíka

Poslanci budú vo štvrtok na pôde výborov hlasovať o sérii návrhov z balíka „Fit for 55″, ktorý by mal pomôcť dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií v Európskej únii o 55%.

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) sa zameria na dva návrhy. Poslanci budú hlasovať o novele smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorá by mala zvýšiť mieru a rozsah renovácií budov a načrtnúť cestu k dosiahnutiu fondu budov s nulovými emisiami do roku 2050. Zaoberať sa budú aj samostatným legislatívnym návrhom, ktorý by mal uľahčiť zavádzanie plynu z obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov do energetickej sústavy a prispieť tak k dekarbonizácii trhu s plynom v EÚ a k zvýšeniu energetickej bezpečnosti v krajinách Únie.

Poslanci výborov EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zaujmú postoj k dohodám, ktoré dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ ešte v decembri minulého roku. Tie sa týkajú pätice legislatívnych návrhov v oblasti stanovovania cien uhlíka. Poslanci výboru ENVI budú hlasovať o reforme systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), systéme obchodovania s emisnými kvótami v leteckej doprave, trhovej stabilizačnej rezerve ETS a mechanizme EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach. Spolu s kolegami z výboru EMPL následne prijmú odporúčanie k dohode na legislatívnom texte k sociálno-klimatickému fondu.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Akt o údajoch a európska digitálna identita

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) by mal vo štvrtok hlasovať aj o legislatívnom návrhu, ktorý by mal prispieť k vyššej dostupnosti a intenzívnejšej výmene priemyselných digitálnych údajov a umožniť tak využitie ich potenciálu pre európsku ekonomiku. Nové nariadenie by malo upravovať možnosti výmeny, nárokovania si a prístupu k údajom zo strany ich vlastníkov i tretích strán.

Poslanci z výboru ITRE budú hlasovať aj o návrhu nariadenia stanovujúcom rámec pre európsku digitálnu identitu, ktorý by mal umožniť prepojenie vnútroštátnych schém elektronickej identifikácie (eID) naprieč celou Úniou a občanom tak uľahčiť online prístup ku kľúčovým verejným službám. Cieľom legislatívneho aktu je dosiahnuť, aby do roku 2030 mohlo využívať systémy elektronickej identifikácie aspoň 80% občanov EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Týždeň v EP: Vodičské preukazy, boj proti podvodom, klimatická konferencia či Eurobarometer

Novelizácia pravidiel vydávania vodičských preukazov, správa o boji proti podvodom, klimatická konferencia OSN a najnovší Eurobarometer …

Consent choices