europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci hlasovali za prísnejšie pravidlá politickej reklamy

Plénum podporilo mnohé zmeny v navrhovaných pravidlách politickej reklamy, aby sa voľby a referendá stali transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu.

Parlament vyjadril veľkú podporu rokovacej pozícii, ktorú navrhol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 433 hlasmi za, pričom 61 hlasovalo proti a 110 sa zdržalo hlasovania. Odobrenie plénom umožňuje hlavnému vyjednávačovi Parlamentu Sandrovi Gozimu (Renew, FR) začať rokovania so zástupcami členských štátov s cieľom dohodnúť sa na texte včas pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Obmedzenie stratégií cielenia a de facto zákaz mikrocielenia

Podľa zmien, ktoré poslanci urobili v návrhu Komisie, poskytovatelia reklamy môžu použiť iba osobné údaje výslovne poskytnuté na online politickú reklamu. Mikrocielenie, stratégiu, ktorá využíva spotrebiteľské a demografické údaje na identifikáciu záujmov konkrétnych jednotlivcov preto nebude možné využívať. Parlament zaviedol aj ďalšie ustanovenia s cieľom ďalej regulovať širšiu činnosť cielenia, ako napríklad všeobecný zákaz používania údajov maloletých.

Boj proti zasahovaniu zo zahraničia

Poslanci tiež navrhli, aby sa subjektom so sídlom mimo EÚ zakázalo financovanie politickej reklamy v EÚ. S cieľom určiť, kde má takýto subjekt sídlo, by mali zodpovedné inštitúcie zohľadniť aj miesto, kde má sídlo ten, čo nad ním vykonáva konečnú kontrolu.

Väčšia transparentnosť

Poslanci tiež urobili významné zmeny s cieľom zabezpečiť, aby občania, inštitúcie a novinári mali ľahký prístup k informáciám o politickej reklame. Okrem iných návrhov ide o vytvorenie online úložiska pre všetky online politické reklamy a súvisiace údaje.

Malo by tak byť jednoduchšie získať informácie o tom, kto financuje reklamu, o jej nákladoch a pôvode použitých peňazí. Medzi ďalšie informácie, ktoré by mali byť zverejnené, patrí aj to, či bola reklama pozastavená z dôvodu porušenia pravidiel, o konkrétnych skupinách osôb, na ktoré sa reklama zameriavala, o tom, aké osobné údaje boli použité na tento účel a počty zhliadnutí a súvisiacich online aktivít. Cieľom poslancov Európskeho parlamentu je poskytnúť novinárom osobitné právo na získanie takýchto informácií.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Nové sankcie v prípade porušenia predpisov

Poslanci tiež zaviedli možnosť pravidelného ukladania sankcií za opakované porušenie a povinnosť veľkých poskytovateľov reklamných služieb pozastaviť poskytovanie služieb na 15 dní konkrétnemu klientovi v prípade závažného a systémového porušenia. Komisia tiež stanoví minimálne sankcie pre celú EÚ. Na základe prijatého textu sa posilnia aj právomoci vnútroštátnych orgánov a Európskemu výboru pre ochranu údajov sa umožní prevziať vyšetrovanie porušenia predpisov a presadzovať pravidlá.

Vyhlásenie spravodajcu

V stredu počas rozpravy spravodajca Sandro Gozi (Renew, FR) povedal: „V našich demokratických procesoch dochádza k prílišnému neprimeranému zasahovaniu. Ako zákonodarcovia máme zodpovednosť bojovať proti tomu, ale tiež zabezpečiť, aby diskusia zostala otvorená a slobodná. Tento predpis nezabije politickú reklamu napriek fámam, ktoré o ňom šíria veľké online platformy. Nebude ani rušiť našu slobodu prejavu. Obmedzí len zneužitie politickej reklamy.“

Ďalší postup

Čoskoro sa začnú rozhovory medzi dvoma spoluzákonodarcami, Parlamentom a predsedníctvom Rady zastupujúcim členské štáty, ktorých mandát na rokovania bol prijatý v decembri 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices