Značký archívu: politická reklama

Europoslanci hlasovali za prísnejšie pravidlá politickej reklamy

europsky parlament

Plénum podporilo mnohé zmeny v navrhovaných pravidlách politickej reklamy, aby sa voľby a referendá stali transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu. Parlament vyjadril veľkú podporu rokovacej pozícii, ktorú navrhol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 433 hlasmi za, pričom 61 hlasovalo proti a 110 sa zdržalo hlasovania. Odobrenie plénom umožňuje …

Viac ... »

Nové predpisy EK o politickej reklame, volebných právach a financovaní politických strán

Európska komisia predložila návrh týkajúci sa transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy. Ide o jedno z opatrení, ktoré majú chrániť integritu volieb a otvorenú demokratickú diskusiu. Podľa nových pravidiel by každá politická reklama musela byť jasne označená ako reklama s uvedením informácie napríklad o tom, kto za ňu zaplatil a koľko. …

Viac ... »
Consent choices