Vlajky Slovenska a EÚ pred NR SR. PHOTO: © European Union 2008

Vláda SR schválila postup pre koordinované využívanie eurofondov a zdrojov plánu obnovy

Zabezpečiť systém implementácie synergických a komplementárnych účinkov medzi fondmi Európskej únie, Plánom obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ majú základné rámce a postupy. Materiál so zameraním na koordináciu a zosúladenie postupov pri využívaní európskych prostriedkov v novom programovom období 2021 – 2027 na základe Partnerskej dohody SR a Programu Slovensko, ako aj z mechanizmu na podporu obnovy a iných zdrojov v stredu schválila vláda.

Keďže Slovenská republika je oprávnená aj na využívanie finančných zdrojov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, od októbra 2020 až do súčasnosti prebiehali intenzívne rokovania medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvom financií SR, a neskôr aj s Úradom vlády SR a príslušnými rezortmi. Ich cieľom bolo efektívne nastavenie synergií a komplementarít medzi spomínanými dokumentmi, vrátane Partnerskej dohody a operačných programov v dobiehajúcom programovom období na roky 2014 až 2020.

Viac..  Májový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann súhlasí s rozhodnutiu EÚ uvaliť clá na čínske elektromobily

Miriam Lexmann sa vyjadrila k rozhodnutiu EÚ uvaliť clá na čínske elektromobily: Čína dlhodobo porušuje …

Consent choices