eurovolby
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Účasť na voľbách musí byť pre Európanov z inej členskej krajiny jednoduchšia

Europoslanci v utorok podporili návrhy na zlepšenie situácie občanov EÚ, ktorí žijú v inom členskom štáte a chcú voliť alebo kandidovať v európskych a miestnych voľbách.

Parlament prijal dva úzko zosúladené návrhy týkajúce sa volebných práv občanov EÚ s bydliskom v inom členskom štáte v súvislosti s európskymi a komunálnymi voľbami. Správa Damiana Boeselagera (Zelení/ESA, DE) týkajúca sa európskych volieb bola prijatá 500 hlasmi za, pričom 143 hlasov bolo proti a 9 sa hlasovania zdržalo. Správa Joachima Brudzińskieho (EKR, PL) týkajúca sa komunálnych volieb bola prijatý 504 hlasmi za, pričom 79 hlasovalo proti a 69 sa hlasovania zdržalo.

Parlament žiada zrušenie tzv. ustanovení o výnimkách, ktoré umožňujú členskému štátu obmedziť volebné práva štátnych príslušníkov iných krajín EÚ, ak predstavujú viac ako 20 % všetkých občanov EÚ s pobytom na jeho území. Podľa poslancov by sa mala odstrániť aj možnosť vyhradiť si najvyššie pozície miestnej samosprávy pre vlastných štátnych príslušníkov.

Poslanci ďalej požadujú záväzné pravidlá týkajúce sa:

·  systému proaktívnej registrácie voličov, hneď ako sa občan zaregistruje na pobyt v inej krajine EÚ;

·  informácií o volebných právach a lehotách, ktoré majú byť ponúknuté novo zaregistrovaným rezidentom z krajín EÚ v úradnom jazyku EÚ, ktorým hovoria; a

·  uplatňovania rovnakých noriem na všetkých občanov EÚ (či už štátnych príslušníkov krajiny alebo z iného členského štátu), ktorí chcú kandidovať vo voľbách.

Parlament tiež vyzýva členské štáty, aby zraniteľným skupinám vrátane osôb so zdravotným postihnutím a duševnými chorobami uľahčili uplatňovanie ich volebných práv. Poslanci obhajujú alternatívy k fyzickému hlasovaniu a osobnému hlasovaniu – ako je hlasovanie prostredníctvom pošty, predbežné hlasovanie, hlasovanie cez splnomocnenca a online hlasovanie.

Viac..  Farmári sú sklamaní, že SR na Rade EÚ odsúhlasila zákon o obnove prírody

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Damian Boeselager (Zelení/ESA, DE) skonštatoval: „Jedna z krás EÚ spočíva v slobode pohybovať sa a žiť kdekoľvek, ale príliš často sa naše politické práva končia na hraniciach. To nám bráni v tom, aby sme mohli voliť v európskych alebo miestnych voľbách tam, kde žijeme. Ako člen celoeurópskej strany som hrdý na to, že Parlament navrhol solídne spôsoby, ako ešte viac rozšíriť európsku dimenziu európskych a miestnych volieb. Krajiny EÚ by mali nasledovať naše vedenie a urobiť voľby prístupnejšími a inovatívnejšími. Vyzývam ich, aby tak urobili ešte pred nadchádzajúcim letom!

Ďalší postup

Rada musí rozhodnúť o tom, ako zmeniť pravidlá jednomyseľne po porade s Parlamentom.

Súvislosti

Na základe údajov z roku 2020 sa podiel občanov EÚ, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu a na ktorých sa vzťahuje právo voliť výrazne líši medzi krajinami. Na prvom mieste je Luxembursko so 40,4 %, zatiaľ čo Poľsko (0,09 %) je posledné. Na Cypre, v Írsku, Belgicku, Rakúsku a na Malte sa tento podiel pohybuje od 7 do 14 % voličov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Voľby 2024: Zloženie nového Európskeho parlamentu

Aktualizovaná prognóza zloženia nového Parlamentu na základe konečných a predbežných výsledkov vo všetkých členských štátoch …

Consent choices