Monika Beňová, europoslankyňa SMER-SD. Photo: IG Monika Beňová

M. Beňová: Výška minimálneho príjmu nesmie ľudí odrádzať od hľadania zamestnania

Plénum Európskeho parlamentu sa dnes zaoberalo aj otázkami ohľadom zaistenia primeranej úrovne minimálneho príjmu v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Cieľom je zníženie počtu osôb ohrozovaných chudobou a sociálnym vylúčením.

V Únii je momentálne až pätina ľudí, ktorí sú priamo ohrozovaní chudobou. Minimálny príjem má predstavovať akúsi sociálnu záchrannú sieť, ktorá má každému zaistiť aspoň istý životný štandard,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová.

Táto sociálna dávka musí byť efektívne kombinovaná s opatreniami, ktoré motivujú jej poberateľov zamestnať sa. „Znamená to využitie aktívnych politík zamestnanosti, vrátane zvyšovania kvalifikácie a zjednodušovania prístupu na trh práce pre rôzne skupiny obyvateľstva,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu.

Nastavenie minimálneho príjmu na národnej úrovni musí byť schopné pružne reagovať na prípadné socio-ekonomické výkyvy a krízy. „Osobitne dôležitá je pomoc pre mladých ľudí, ako aj pravidelné prehodnocovanie výšky podpory transparentnou metodikou s ohľadom na rastúce životné náklady,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Sanduová: Moldavsko si chce ešte pred vstupom do EÚ pričleniť Podnestersko

O mam

Odporúčame pozrieť

nevedalova

Katarína Roth Neveďalová: Debata o minimálnom príjme je dnes ešte dôležitejšia ako inokedy

Poslanci chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych …

Consent choices