Utečenci z Ukrajiny. PHOTO: © European Union 2022 - EC

Ľudia utekajúci z Ukrajiny čelia v EÚ problémom, vyplýva z nedávneho prieskumu

Prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) Na úteku z Ukrajiny zachytáva priame svedectvá približne 14 500 osôb, ktoré utiekli pred vojnou a usadili sa v EÚ. 

Prieskum sa uskutočnil od augusta do septembra 2022 v Bulharsku, Česku, Estónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a Taliansku. Podľa výsledkov prieskumu sa každý tretí dnes cíti byť súčasťou spoločenstva hostiteľskej krajiny, avšak rovnaká časť z nich by sa chcela vrátiť na Ukrajinu. Rýchla aktivácia smernice EÚ o dočasnej ochrane umožnila ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom rýchlo sa usadiť a pracovať, cestovať i získať prístup k službám v celej EÚ. Z prieskumu však vyplýva, že odídenci sa stretávajú s týmito praktickými ťažkosťami:

·       Jazyk: 23 % ľudí navštevuje jazykové kurzy. Neznalosť jazyka hostiteľskej krajiny predstavuje hlavný dôvod, pre ktorý predčasne ukončujú štúdium, nemôžu si nájsť zamestnanie alebo sa ťažko dostávajú k zdravotnej starostlivosti.

·       Bývanie: 59 % ľudí si platí za ubytovanie. Často musia využívať spoločné sociálne zázemie, ako je napríklad toaleta či kuchyňa. Mnohým z nich chýba súkromie alebo tichá miestnosť, v ktorej by sa ich deti mohli pripravovať na vyučovanie.

Viac..  Dôchodcovia žijúci mimo EÚ musia do polovice júla poslať Potvrdenie o žití

·       Vzdelávanie: 59 % detí sa vzdeláva online v ukrajinskej škole alebo študuje samostatne s materiálmi či podporou z Ukrajiny.

·       Práca: 33 % ľudí má platené zamestnanie a 33 % žien nepracuje, pretože sa musia starať o deti alebo starších/chorých príbuzných. 48 % ľudí uvádza, že ich nové zamestnanie je pod úrovňou vzdelania, ktorú dosiahli, a 30% tvrdí, že boli v práci vykorisťovaní.

·       Životné náklady:  79 % má problém vyjsť s peniazmi.

·       Zdravie:  49% ľudí pociťuje od príchodu do hostiteľskej krajiny skľúčenosť a depresiu. 49 % malých detí má problémy so spánkom a/alebo sústredením.

O mam

Odporúčame pozrieť

investicie

Prieskum ECB predpokladá infláciu v tomto roku na úrovni 2,4 %

Inflácia v eurozóne by sa mala v nasledujúcich rokoch ďalej spomaľovať a do roku 2026 …

Consent choices