Zdroj: Court of Justice of the European Union

Europoslanci odobrili návrh o digitalizácii súdnej spolupráce

Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v spoločnom hlasovaní podporili legislatívny balík týkajúci sa digitalizácie súdnej spolupráce v rámci Európskej únie (EÚ). Návrh nariadenia a smernice o digitalizácii cezhraničnej justičnej spolupráce v občianskych, obchodných a trestných veciach predložila Európska komisia. Poslanci okrem schválenia návrhu odobrili aj začiatok rokovaní s členskými štátmi o konečnej podobe legislatívy. Európsky parlament (EP) o tom informuje na svojej webstránke.

Navrhovaná legislatíva by zmodernizovala prístup k spravodlivosti v EÚ poskytnutím rámca na používanie elektronických dokumentov a výmenu informácií, videokonferencií a elektronických platieb poplatkov. To by znížilo omeškania a náklady, zlepšilo prístup k spravodlivosti a zabezpečilo účinnú ochranu práv. Decentralizovaný IT systém vytvorený a udržiavaný Komisiou by v praxi umožnil komunikáciu medzi občanmi a spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi v celej EÚ, v každom členskom štáte by mal prístupové body založené na existujúcom systéme e-CODEX a jeho vývoj a údržba by sa financovala najmä prostredníctvom programu Digitálna Európa.

Europoslanci navrhujú, aby systém umožňoval výmenu informácií medzi členskými štátmi a orgánmi EÚ, ako je Eurojust, a aby informoval jednotlivcov a spoločnosti o ich právach v cezhraničných prípadoch. Digitalizáciu je podľa nich potrebné implementovať tak, aby sa predišlo vylúčeniu na základe úrovne digitálnych zručností a aby sa zabezpečilo právo na spravodlivý proces. Poslanci tiež zdôrazňujú dôležitosť školenia súdnych úradníkov, ako aj iných príslušných orgánov v oblasti využívania decentralizovaných informačných systémov a videokonferencií.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

EP môže začať rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nariadenia a smernice po potvrdení mandátu na plenárnom zasadnutí.

O mam

Odporúčame pozrieť

Schengen

Europoslanci prijali digitálne víza na posilnenie bezpečnosti Schengenu

Europoslanci v stredu hlasovali o novom zákone o digitalizácii schengenských víz, vďaka ktorému budú víza …

Consent choices