Roman Mikulec, minister vnútra SR. PHOTO: MVSR

Rada ministrov EÚ: Minister vnútra Mikulec v Bruseli rokoval o aktuálnych témach

šéf rezort vnútra Roman Mikulec rokoval v Bruseli na Rade ministrov pre vnútorné záležitosti. Ministri diskutovali o viacerých dôležitých témach.

Spoločne sa zhodli na potrebe zmien v oblasti vízovej politiky. Zhoda všetkých zúčastnených bola na revízii suspenzného mechanizmu, teda dočasného pozastavenia vízového režimu pre niektoré tretie krajiny. Tiež v potrebe pozastavenia výnimiek bezvízového styku v prípade potreby, ak niektorá z tretích krajín poruší nastavené pravidlá.  V bezvízovom režime s EÚ je 61 tretích krajín, ministri sa zhodli, že bude potrebné identifikovať prioritné.

Jasná zhoda padla aj na potrebe harmonizácie vízovej politiky EÚ s krajinami západného Balkánu. V problematike nelegálnej migrácie bola podčiarknutá potreba úzkej spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu a tiež jasný spoločný postup v boji proti prevádzačom.

Minister vnútra Roman Mikulec informoval o kontinuálnom postoji slovenského rezortu vnútra. „Dôležité je posilnenie riadenia vonkajších hraníc Európskej únie, väčšie zapojenie Frontexu či odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré majú byť až krajným riešením. Informoval som tiež o našej spoločnej medzinárodnej spolupráci pri ochrane vonkajšej hranice, opätovne som zdôraznil potrebu sprecizovania návratovej politiky,“ povedal minister.

Ministri tiež podporili význam efektívnych návratov pre fungovanie dôveryhodnej migračnej politiky. Venovali sa aj bezpečnostným aspektom spojených s vojnou Ruska proti Ukrajine, tiež v situácii v Moldavsku. Minister  vnútra Roman Mikulec podporil vysielanie policajných expertov do civilných misií  a pripomenul ich misiu v uplynulých mesiacoch na Ukrajine.

Viac..  Británia odmietla rokovania s EÚ o celoeurópskom programe mobility mladých ľudí

V nadväznosti na stretnutie ministrov vnútra sa konalo v piatok, 10. marca, plenárne zasadnutie Centra podpory EÚ pre vnútornú bezpečnosť a riadenie hraníc, ktorého sa zúčastnila aj moldavská ministerka vnútra Anna Revenco. Témou rokovania  bola výmena poznatkov a posilnenie strategických a odborných znalostí EÚ a Moldavska v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

Minister vnútra Roman Mikulec zároveň Moldavsku v krátkom bilaterálnom dialógu s ministerskou vnútra vyjadril  podporu a solidaritu.  Konferencia upozornila na existujúcu hrozbu na vonkajších hraniciach EÚ, ktorej musia venovať všetky členské štáty v EÚ pozornosť pre zachovanie bezpečnosti v celej EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada ministrov vnútra v Bruseli sa niesla v téme migrácie

Na štvrtkovom rokovaní Rady ministrov členských štátov pre vnútorné záležitosti boli hlavnými témami rokovaní samotné …

Consent choices