gabris
Marek Gábriš, analytik Československej obchodnej banky, a.s. PHOTO: archív ČSOB.

Analytik ČSOB Marek Gábriš: Mzdy, zamestnanosť a tržby v odvetviach

Slovenskí štatistici zverejnili údaje o vývoji zamestnanosti, miezd a tržbách vo vybraných odvetviach. Tieto dáta nám dávajú čiastkový obraz o vývoji ekonomiky na mesačnej báze. Ako sa teda vyvíjali údaje z trhu práce (zamestnanosť a mzdy) a tržby v dôležitých odvetviach hospodárstva?

Dobrou správou je, že zamestnanosť aj v januári rástla v 7 z 10 odvetví. Najväčší dopyt je po zamestnancochv sektore ubytovania, kde medziročne vzrástol počet zamestnancov o takmer 6%. V ostatných 7 odvetviach prišlo k rastu o 2% – 3,5% medziročne. Menej ľudí ako v rovnakom období minulého roka zamestnávali v sektore trhových služieb, veľkoobchode a priemysle a to v rozpätí od -0,9% až po -3,5%.

Na dokreslenie situácia je možné uviesť že relatívne priaznivá situácia na trhu práce sa odráža aj na skôr publikovaných údajoch o miere nezamestnanosti. Podľa Eurostatu bola podľa údajov zverejnených začiatkom marca na úrovni  6% (január 2023), čo je najnižšia úroveň od marca 2020 kedy začala v reakcii na  štart pandémie Covid-19 postupne rásť na 7,1% (postupne zastavené opatreniami kurzarbeitu).

Pohľad na vývoj miezd je už menej priaznivý. Na jednej strane tu máme pomerne silný rast nominálnych miezd. Dvojciferným tempom rástli nominálne mzdy v 8 z 10 odvetví. Víťazom bol opäť sektor ubytovania (viac než +25%), kde sa zamestnávatelia snažia v post-covidovom období opäť prilákať naspäť zamestnancov.Na druhej strane vo väčšine odvetví sa rýchly rast cien podpísal pod pokles reálnych miezd. Najviac klesli počas januára reálne mzdy v priemysle a trhových službách (-4,1%/-5,0%). Reálne mzdy rástli iba zamestnancom v ubytovaní a reštauráciách. V priemysle ako jednom z najväčších zamestnávateľov a zároveň kľúčových odvetví klesajú reálne mzdy už viac ako rok. Miernou náplasťou je aspoň to, že sa tempo poklesu zmiernilo z decembrových -8,4% na -4,1% a snáď to signalizuje vyhliadky na o čosi lepšie časy.

Viac..  Miriam Lexmann: V EÚ narastá antisemitizmus, hlavne po útoku Hamasu na Izrael

Tržby v priemysle v januári medziročne poklesli a to o -4,7% (reálne). Ide o prvý pokles o ôsmych mesiacoch rastu a postihlo väčšinu ekonomických odvetví zrejme v dôsledku snahy tlmiť aktivitu počas chladnejších mesiacov. Pozitívnou správou je, že tržby vo výrobe dopravných prostriedkov ako jedného z najdôležitejších sektorov priemyslu a hospodárstva vzrástli o 7,4%.

Stavebníctvo vykázalo januárový silný medziročný rast tržieb a to až o +20,1%. Avšak hlavne v dôsledku porovnávacej medziročnej bázy, keďže tržby stavebníkom pred rokom výrazne klesali (opäť dôsledok pandémie).

O red

Odporúčame pozrieť

B. Vujčič: Mzdové tlaky v eurozóne sa nezmierňujú

Slabší rast ekonomiky by mohol proces zmierňovania inflácie urýchliť, avšak dlhodobo napätý trh práce spôsobuje …

Consent choices