Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR. PHOTO: MZV SR

Dvor audítorov: kandidát Martin Klus nedostal ani jediný hlas

Výbor pre kontrolu rozpočtu vydal negatívne stanovisko po vypočutí nového kandidáta Martina Klusa nominovaného slovenskou vládou.

Kandidatúru slovenského kandidáta Martina Klusa nepodporil nikto z 23 členov, pričom traja sa hlasovania zdržali, ostatní boli proti. Mandát predchádzajúceho slovenského člena Európskeho dvora audítorov (EDA) Ladislava Balka sa skončil 6. mája 2022.

Martin Klus bol medzi rokmi 2016 do roku 2020 členom Národnej rady Slovenskej republiky. Od parlamentných volieb v roku 2020 do septembra 2022 bol Klus štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. V septembri 2022 sa opäť stal členom Národnej rady. Má magisterské a doktorandské vzdelanie v oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov a má tiež titul v oblasti manažmentu. Celý životopis je dostupný tu.

Ďalší postup

Celý Parlament bude hlasovať o odporúčaní výboru na nasledujúcej plenárnej schôdzi v Bruseli (29. – 30. marca).

Súvislosti

Ako sa uvádza v Zmluve o EÚ, každý členský štát navrhuje svojho kandidáta za člena EDA. Rada po konzultácii s Parlamentom prijme zoznam členov na obdobie šiestich rokov.

Viac..  KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Český europoslanec Tomáš Zdechovský hovorí o obrovskej hanbe pre Slovensko:

 

O mam

Odporúčame pozrieť

auditori EU

Dvor audítorov: Výbor Európskeho parlamentu schválil novú slovenskú kandidátku

Výbor pre kontrolu rozpočtu vydal kladné stanovisko po výmene názorov s kandidátkou na pozíciu do …

Consent choices