LGBTI
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Transrodoví ľudia protestujú proti novele zákona o rodnom čísle, je v rozpore s rozhodnutiami ESĽP

Transrodoví ľudia protestujú proti novele zákona o rodnom čísle. Prax, ktorú by udávala novela zákona, by bola v priamom rozpore so štandardmi medicínskej tranzície, ale aj s rozhodnutiami ESĽP a usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Uvádzajú to v spoločnom stanovisku Občianske združenie Saplinq a poradenské centru Prizma Košice, ktoré sa špecializujú na dostupnosť práv transrodových ľudí.

Poslanci Národnej rady SR dnes posunuli do druhého čítania novelu zákona o rodnom čísle. „Posunutie novely zákona o rodnom čísle do druhého čítania je výsledkom neustálych útokov zo strany politickej reprezentácie, ktorá životy transrodových ľudí nepozná, v téme sa neorientuje a šíri o transrodových ľuďoch dezinformácie a lživé kampane,“ uviedla komunitná pracovníčka v poradenskom centre Prizma a odborníčka v oblasti práv transrodových ľudí v Saplinq Zara Kromková.

Ak parlament novelu zákona o rodnom čísle schváli, Slovensko podľa nej veľmi prefíkaným a podlým spôsobom de facto zakáže právnu tranzíciu a odkloní sa tak nielen od vedeckého poznania, jednotného postupu krajín EÚ (s výnimkou Maďarska), judikatúry ESĽP, ale aj od dodržiavania základného ústavného práva na súkromie. Trans ľuďom sa na jednej strane schválením štandardov na ministerstve zdravotníctva umožňuje medicínska tranzícia, čím budú spoločnosťou vnímaní tak, ako sa identifikujú, ale znemožní sa im právna tranzícia – ich doklady budú v rozpore s tým, ako vyzerajú. Muži budú mať ženské doklady a ženy mužské.

Komunita transrodových ľudí na Slovensku trpí množstvom problémov a schválením tohto zákona sa vystaví ešte väčšej miere ohrozenia, diskriminačnému zaobchádzaniu na trhu práce, v školách a vo verejnom priestore. „Ostro odsudzujeme nehanebné hazardovanie so životmi transrodových ľudí zo strany poslankýň Andrejuvovej, Záborskej a poslanca Lukáča. Je neprijateľné, že za ich novelu hlasovala väčšina vládnej koalície, ktorá deklaruje, že je demokratická, avšak v ochrane menšín zlyháva a cielene útočí na dôstojnosť a ľudské práva transrodových ľudí,“ konštatuje Kromková. Novela zákona o rodnom čísle, ktorá de facto zakáže právnu tranzíciu, bude mať podľa nej extrémny dopad na transrodových ľudí. Znemožní im viesť plnohodnotný a kvalitný život a dopady na duševnú zdravie budú katastrofálne. Medicínska aj právna tranzícia sú pre transrodových ľudí životne dôležité. Poslanci a poslankyne schválením tejto novely budú podľa Kromkovej priamo zodpovední za zničené životy mnohých konkrétnych občanov a občianok Slovenskej republiky, ich rodičov a rodín.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Cieľom novela zákona o rodnom čísle je zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. Predkladateľmi sú poslanci hnutia Sme rodina – Jozef Lukáč a Eva Hudecová i poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – Anna Andrejuvová a Anna Záborská. Návrh podľa jeho navrhovateľov zosúlaďuje použitie pojmu pohlavie v návrhu zákona s Ústavou SR a ostatnými platnými zákonmi v SR tým, že jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môže byť rodné číslo zmenené. Doterajším úzusom bola možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná lekárskym posudkom, ktorý však nebol v zákone bližšie špecifikovaný. Novelou zákona by sa mala ponechať možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia. Podmienkou však ostáva lekársky posudok, ktorý na základe genetických testov preukazuje, že v minulosti sa pohlavie nesprávne určilo.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Tak ako, Slovensko? Dokážeš sa dnes pozrieť do tváre matky Juraja? Pýta sa Lucia Ďuriš Nicholsonová

Dnes som sa vysmrkala do servítky, ktorú si normálne kladiem pred svoje politické ústa. Zvyknem …

Consent choices