ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Národný prieskum Eurobarometra: väčšina Slovákov nechce budúcnosť krajiny mimo EÚ

Poznáme výsledky najnovšieho štandardného Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky na Slovensku vo vzťahu k Európskej únii. Z prieskumu vyplýva, že aktuálnu situáciu na Slovensku vníma negatívne osem z desiatich obyvateľov krajiny (79 %). Ľudia na Slovensku sú v tomto ohľade pesimistickejší v porovnaní s obyvateľmi EÚ krajín, s ktorými Slovensko susedí.

Podobne negatívne vnímajú ľudia na Slovensku aj súčasnú ekonomickú situáciu v krajine (83 %). Za najzásadnejší problém, ktorému musí Slovensko v súčasnosti čeliť, považujú obyvatelia rastúce ceny, infláciu a náklady na život (65 %). V porovnaní so Slovenskom rezonuje v EÚ27 vo väčšej miere predovšetkým problematika životného prostredia (14 % oproti 3 % na Slovensku).

Približne tretina (32 %) obyvateľov Slovenska vníma EÚ pozitívne, ďalších 33 % obyvateľov ju vníma neutrálne 35 % negatívne. Takmer tretina (31 %) obyvateľov Slovenska si myslí, že Slovensko by dokázalo lepšie čeliť budúcnosti, ak by bolo mimo EÚ. Naopak, s budúcnosťou Slovenska mimo EÚ nesúhlasila viac ako polovica (56 %) opýtaných (+12 percentuálnych bodov oproti letu 2022). 

Viac..  Ivan Štefanec: Zlepšujme kybernetickú bezpečnosť EÚ v spolupráci s tými najlepšími

Dôvera vo vládu a v parlament na Slovensku dosiahla historické minimá. Vláde SR a NR SR momentálne dôveruje len niečo viac ako desatina obyvateľov krajiny (14 %). Dôvera v EÚ je na Slovensku aktuálne na úrovni 37 %. Severoatlantickej aliancii (NATO) dôveruje približne tretina (30 %) obyvateľov Slovenska, čo je výrazne pod priemerom EÚ27 (50 %). 38 % Slovákov súhlasí s nákupom a dodávkami vojenského materiálu na Ukrajinu zo strany EÚ. Zber dát v rámci štandardného prieskumu Eurobarometer 98 prebehol na Slovensku formou osobných rozhovorov na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov v období od 12. januára do 01. februára 2023.

O mam

Odporúčame pozrieť

Prieskum: s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí takmer sedem z desiatich Slovákov

Podľa prieskumu, ktorý zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí 67 …

Consent choices