Farma, poľnohospodárstvo, traktor. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Za 15 rokov ubudla v EÚ vyše tretina fariem

V roku 2020 bolo v Európskej únii (EÚ) 9,1 milióna fariem, čo je o 5,3 milióna menej ako v roku 2005. V pondelok o tom informoval štatistický úrad EÚ Eurostat.

Úbytok bol u všetkých druhov fariem, v niektorých výraznejší ako v iných. Zmiešaných fariem, a teda tých, ktoré majú zisky z rôznych aktivít, bolo o 2,6 milióna menej, statkov zameraných na chov hospodárskych zvierat bolo menej o 1,6 milióna a fariem špecializovaných na pestovanie plodín bolo o 0,9 milióna menej. Takmer tri pätiny, konkrétne 58 %, fariem v roku 2020 bolo kategorizovaných ako špecializované pestovateľské farmy. Z toho 34 % predstavovali zariadenia zamerané na poľné plodiny, 22 % na trvalé kultúry a dve percentá na záhradníctvo.

Mierne viac ako pätina európskych fariem (22 %) boli špecializované farmy na chov hospodárskych zvierat. Najčastejšia bola špecializácia na dojenie, a to päť percent zo všetkých fariem. Potom nasledovali chov dobytka a výkrm, hydina, ovce, kozy a ostatné pasúce sa zvieratá, ktoré mali všetky po štyri percentá. Menej ako jedna pätina (19 %) fariem v EÚ boli v roku 2020 zmiešané farmy, čo znamená, že pestovali viaceré plodiny a/alebo chovali hospodárske zvieratá bez jednej činnosti, ktorá predstavovala aspoň dve tretiny štandardnej produkcie. Niektoré farmy nebolo možné klasifikovať, pretože sú svojou povahou trvalé alebo pretože vyrábajú tovar, pre ktorý nemožno vypočítať štandardnú produkciu. Tieto farmy predstavovali jedno percento z celkového počtu.

Viac..  Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

V roku 2020 sa 52 % využívanej poľnohospodárskej plochy v EÚ nachádzalo na farmách špecializovaných na plodiny. Asi jedna tretina bola na farmách špecializovaných na chov dobytka a zvyšok – 15% – na zmiešaných farmách.

Vo všeobecnosti bol vysoký podiel fariem špecializovaných na pestovanie plodín zaznamenaný v mnohých krajinách východnej Európy, ako Bulharsko (73 %), Maďarsko (72 %) a Rumunsko (67 %), aj v krajinách Stredomoria, ako sú Grécko (74 %), Malta (63 %) a Chorvátsko (61 %). Farmy špecializované na chov hospodárskych zvierat boli rozšírenejšie vo viacerých krajinách severozápadnej Európy, napríklad v Luxembursku (82 % všetkých fariem), Írsku (79 %) a Holandsku (58 %).

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Koniec kožušinových fariem v EÚ, výzvu ochranárov dostal aj minister Mičovský

Ochranárska organizácia vyzvala Jána Mičovského konať v otázke šírenia SARS-CoV-2 na kožušinových farmách. Organizácia na …

Consent choices